Maria Antònia Moretó, nova jutgessa de pau a Cambrils

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal.

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui nomenar Jutgessa de Pau a Maria Antònia Moretó Artiga i Jutgessa de Pau substituta a Isabel Coll Marco amb el vot favorable de tots els grups polítics municipals.  

Antonia Moretó, que fins ara era la Jutgessa de Pau substituta, substitueix a Joan Pedrell, que exercia el càrrec de titular des del novembre del 2013. La nova Jutgessa de Pau era la coordinadora administrativa del Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Cambrils fins que es va jubilar l’octubre del 2013. Actualment és membre del Consell de la Fundació del Cementiri Parroquial, i de les ONG Mans Unides i Càritas.  

Per la seva banda, Isabel Coll Marco és mestra jubilada i va exercir diferents càrrecs de direcció a l’escola Mare de Déu del Remei i a l’Institut Fonts del Glorieta d’Alcover. També va ser coordinadora de projectes europeus a l’Institut Fonts del Glorieta com Erasmus+, Comenius i Orators. A més, és col·laboradora de la Creu Roja en l’àmbit d’educació a l’Escola Cambrils i Joan Ardèvol.  

Què és el Jutjat de Pau? 

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 898 jutjats de pau.  

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l’ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals. 

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Tenen competència en l’àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l’article 250.1 de la Llei d’enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes. 

Igualment, els jutges de pau son competents, per delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions), s’exclouen les relatives al llibre IV (tuteles) de les quals en son competents. De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius referits al seu àmbit de competència.