Botarell té una nova depuradora i substitueix la dels anys 80

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l’alcalde de Botarell, Lluís Escoda, acompanyats pel director dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Àngel Xifré, i per la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa Maria Abelló, entre d’altres autoritats, han inaugurat avui la nova depuradora del municipi. Els treballs han suposat una inversió de 2,7 milions d’euros, que  inclouen l’execució dels treballs i garantir el funcionament de la planta durant un any. La nova depuradora, que s’ha construït en un termini de 12 mesos, és de tipus compacte, amb tractament de fangs activats d’aireació prolongada i reducció de nutrients.

La planta té una capacitat per tractar un cabal de 326 m3/dia (població equivalent de 2.000 habitants) i substituirà l’actual depuradora que saneja les aigües residuals del municipi, construïda als anys 80 del segle passat, i amb capacitat per tractar 200 m3/dia (població equivalent de 800 habitants). S’incrementa així en més d’un 40% la capacitat de sanejar les aigües residuals del municipi.

Per tant, la nova depuradora garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures, tenint en compte que el municipi ha doblat la seva població en els darrers 20 anys. A més d’ampliar la capacitat de tractament, la nova instal·lació garantirà una correcta eliminació del nitrogen.

Durant l’acte inaugural la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp ha destacat la important feina que està fent l’ens comarcal com a Entitat Local de l’Aigua, conjuntament amb l’ACA, per planificar i executar les depuradores que falten al Baix Camp per a què tots els municipis, inclosos els que tenen menys de 500 habitants, tinguin un sistema de sanejament.També ha destacat la gestió comarcal de la majoria de les depuradores gràcies a l’empresa mixta comarcal Comaigua, exemple i referent com a model de gestió público-privada.

La nova planta està ubicada a prop de la depuradora que fins ara estava en funcionament, però una mica més allunyada del nucli de població. Es retornaran les aigües degudament tractades al barranc de l’Empedrat, garantint una millora de la qualitat ambiental d’aquest curs fluvial.

Compromís de Botarell amb el medi ambient

En el seu parlament, l’alcalde de Botarell ha recordat la valentia del primer ajuntament democràtic del municipi amb el medi ambient, perquè ja l’any 1980 va contractar la construcció de la depuradora del municipi, per gairebé 6 milions de pessetes, quan el pressupost municipal era de 3 milions de pessetes. Ho va fer amb càrrec al pressupost municipal i amb una subvenció del PUOSC. L’alcalde ha explicat que “altres pobles veïns tenien piscina i Botarell no, però Botarell tenia depuradora i la resta de municipis no. De fet Botarell, gràcies a la valentia d’aquell ajuntament, va ser un dels primers municipis de Catalunya en tenir depuradora”.

Per la seva banda el director de l’ACA ha felicitat el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Botarell pel compromís i el treball conjunt per la bona gestió del cicle integral de l’aigua al Baix Camp.

Per últim, el director dels Serveis Territorials ha felicitat el municipi de Botarell per la visió de fa 40 anys d’optar per a fer la depuradora, ja que el sanejament i el reciclatge de l’aigua és molt important pel manteniment dels recursos hídrics subterranis.

Sanejament a Catalunya

La planificació hidrològica inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes de sanejament existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d’avui les 538 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa el Baix Camp, la comarca compta amb 18 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades per més del 97% de la seva població.