Cambrils i Comaigua renoven el conveni pels ajuts a persones amb risc d’exclusió social

Les ajudes, que s’han de sol·licitar a l’Ajuntament, comporten l’exempció del pagament de l’import corresponent al consum responsable

L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i la gerent de Comaigua, Tiphaine Anderbouhr, han signat avui el conveni de col·laboració per a la concessió d’ajuts. L’objectiu del conveni que les persones en risc d’exclusió social, usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram, puguin accedir als ajuts del fons de solidaritat de Comaigua, sempre que copleixin els requisits. A través d’aquesta pròrroga, Comaigua dotarà aquests fons de solidaritat, a fons perdut, per un import màxim de 23.981,11 euros anuals.  

Els ajuts es divideixen en tres línies: dues línies que complementen les subvencions de l’Ajuntament de Cambrils per despeses bàsiques de la llar i una tercera línia destinada a cobrir necessitats d’urgència social.  

La primera línia és una subvenció del cost del primer i segon tram de consum d’aigua per a famílies nombroses o monoparentals amb dificultats econòmiques. La segona línia s’adreça a persones majors de 65 anys, que si compleixen els requisits fixats queden exemptes de la quota del clavegueram. Finalment, la tercera línia dona resposta a situacions de pobresa energètica puntuals, urgents i bàsiques de subsistència. 

Aquestes bonificacions de l’aigua i clavegueram s’hauran de sol·licitar a l’Ajuntament i quedaran subjectes a l’aprovació de la subvenció de les despeses bàsiques de la llar. Les ajudes comporten l’exempció del pagament de l’import corresponent al consum responsable (150 litres per persona i dia).  

Aquest conveni entre l’Ajuntament i Comaigua es va signar per primera vegada el 2014 i s’ha anat prorrogant fins a dia d’avui. El 2021 es van atorgar 184 ajuts de la primera línia i 133 de la segona. La tercera línia, destinada a urgències socials, va ser la més nombrosa amb un total de 218 ajuts atorgats, que corresponen a 94 unitats familiars.