Nova campanya d’arranjament de camins i actuacions als barrancs de Reus

Es realitzarà la neteja del barranc de la Font del Capellans i del barranc de Cinc Camins i Roquís, per on hi circula una de les rutes saludables de Rutes Reus

Barranc de la Font dels capellans al passeig de la Boca de la Mina

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient, iniciarà aquesta setmana una nova campanya d’arranjament del ferm dels camins amb reg asfàltic i actuacions de manteniment als barrancs propers a la zona urbana.

Entre les intervencions previstes, la brigada de medi natural de FCC portarà a terme l’arranjament del camí de Riudoms a Vila-seca; el camí del Mas d’en Blasi i els laterals de la C-14: per la zona del CESDA i els laterals del camí de les Puntes i del Camí del Mas de la Sena.

D’altra banda, donant resposta a la petició de les associacions de veïns de la zona, es realitzarà la neteja del barranc de la Font del Capellans, al barri Gaudí , entre el camí de la Pedrera del Còbic i el Passeig de la Boca de la Mina, també es realitzarà la neteja del barranc de Cinc Camins i Roquís, per on hi circula una de les rutes saludables de Rutes Reus.

Més endavant, un cop passi l’època de pluges de la tardor, està previst continu ar amb l’arranjament d’altres camins del terme.

Segons el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, “des de la regidoria continuem treballant per deixar els camins en les millors condicions, tant pels seus usuaris habituals com per promoure la pràctica esportiva i de lleure i poder fer-los servir per moure’ns, fer esport i fer salut.”

També s’efectuaran en els propers dies, abans de l’inici de la temporada de caça prevista pel 12 d’octubre, les feines de senyalització de la zona de seguretat de Reus, corresponents a aquelles zones on no és permès la caça tret de l’obtenció d’una autorització excepcional per danys a l’agricultura.