L’Ajuntament d’Alcover i l’associació CEN erradicaran els arbres exòtics invasors al riu Glorieta

L’Ajuntament d’Alcover i l’Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) treballen conjuntament per eliminar l’ailant de l’entorn de la Vall del riu Glorieta, una espècie exòtica invasora molt agressiva que perjudica els ecosistemes naturals i els cultius.

La proposta té com a objectiu eliminar les poblacions d’ailant i altres arbres exòtics invasors al riu Glorieta, des del Niu de l’Àliga fins a l’EDAR d’Alcover. També es tractaran altres arbres exòtics amb una distribució més limitada, com la robínia.

El tractament es farà per injecció directa de glifosat a cada arbre de forma individual, mai per aspersió. Amb aquest tipus d’aplicació s’afavoreix l’absorció cap al sistema del peu tractat i s’evita la deriva cap al sòl i l’entorn, de manera que es minimitza el risc per a les persones i el medi ambient.

Aquest projecte permetrà actuar en totes les àrees, almenys dues vegades en els dos anys consecutius de durada del projecte, de manera que es reduirà considerablement el possible rebrot i la germinació de llavors.

Per altra banda, es treballarà en la recuperació de la vegetació de ribera a l’entorn del Pont de Reus ja que la vegetació autòctona hi és escassa. La plantació es farà a partir de llavors i esqueixos procedents de trams fluvials del propi riu Glorieta.

Aquesta actuació és liderada per l’associació CEN, l’entitat sense finalitat de lucre que té la custòdia fluvial del Glorieta. Aquest projecte té el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua,  l’Ajuntament de Mont-ral i l’Ajuntament d’Alcover. El projecte té un cost aproximat de 31.000€.

L’Ajuntament d’Alcover i l’associació CEN consideren que la proposta té un important interès pel territori perquè contribuirà a millorar l’estat de conservació del riu Glorieta i la seva biodiversitat, com també a assolir els objectius de manteniment de bon estat ecològic per aquesta massa d’aigua.

Per aquest motiu és necessari fer difusió i divulgació d’aquest projecte, els valors naturals del riu Glorieta i les problemàtiques que l’afecten, incloent-hi les espècies exòtiques invasores, i així aconseguir una sensibilització, implicació i empoderament de la població local i els visitants que garanteixi la millora i conservació del bon estat de riu Glorieta a llarg termini.