L’Ajuntament d’Alcover aprova definitivament l’ordenança de la Vall del riu Glorieta

En el plenari de l’Ajuntament d’Alcover del passat 7 de maig de 2021 es va aprovar definitivament, per unanimitat, l’ordenança número 14 que regula l’ús públic de la Vall del riu Glorieta al terme municipal d’Alcover. En el termini d’informació pública es va presentar una al·legació per part de la Federació Catalana d’Espeleologia en la que es demanava eliminar la prohibició de l’activitat de descens de barrancs, canyons i engorjats a la Vall. Aquesta al·legació es va desestimar ja que les zones que anomenava la Federació per a realitzar aquesta pràctica no feien referència al terme municipal d’Alcover.

Aquesta regulació ha estat necessària ja que al llarg dels anys, l’accés dels visitants a la Vall del riu Glorieta s’ha vist incrementat notablement. Es tracta d’un indret de gran bellesa natural i que, arran de l’afluència de persones que volen gaudir d’aquest entorn privilegiat, ha anat lligat a actes d’incivisme i de massificació generant un greu problema, tant per l’impacte sobre el medi natural com per a la mateixa seguretat dels visitants, ja que és una zona amb alt risc d’incendi forestal.

L’ordenança detalla un seguit de drets i deures que els visitants han de complir atenent a la senyalística, així com les advertències que puguin rebre per part dels agents del cos de vigilància municipal o d’altres cossos de seguretat autoritzats. Entre d’altres destaquen:

 • Ser respectuosa amb l’entorn: no llençar deixalles, escombraries, o altres matèries enceses.
 • Queda prohibit fer foc
 • No provocar danys a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Els vianants han de transitar pels camins senyalitzats o senders existents, evitant d’obrir-ne de nous.
 • En dies d’alt risc d’incendi queda prohibit l’accés amb vehicles motoritzats Es prohibeix  la circulació d’autobusos i vehicles d’alt tonatge.
 • L’aparcament de vehicles es farà a les àrees habilitades per a aquesta finalitat.
 • Es prohibeix l’estacionament en tot el camí i als accessos de les finques privades.
 • També es podrà restringir el bany en determinats trams.
 • Els animals domèstics s’han de portar sempre lligats.
 • Queda prohibida la pràctica esportiva de descens de barrancs i engorjats.
 • Queda prohibida l’acampada
 • No es permet dur taules, cadires, neveres portàtils o càmping gas.

L’incompliment d’algun dels punts d’aquesta ordenança comportarà sancions que poden oscil·lar dels 750 als 3000 euros.

Aquesta ordenança municipal es complementa amb aquelles altres que regulen les limitacions d’espais públics d’Alcover i es pot consultar íntegrament al portal de transparència de l’Ajuntament.