La Cambra de Valls ofereix a les empreses un servei d’anàlisi i reorientació

El programa està 100% subvencionat i s’està treballant des de les 13 Cambres de Comerç catalanes

La situació excepcional provocada per la Covid-19 ha generat  canvis que poden afectar a l’operativa de les empreses. Des de la Cambra de Comerç  de Valls s’ha posat en marxa un projecte adreçat a les empreses que han vist afectades  les seves vendes i que volen tenir presència a l’exterior, d’Anàlisi Post COVID-19, o  bé desitgen créixer i ampliar mercats. 

El servei, dirigit a emprenedors, autònoms i a la petita i mitjana empresa, ofereix la  possibilitat de valorar el potencial de l’empresa i disposar d’un anàlisi de necessitats en  internacionalització a través d’eines i recomanacions pràctiques. El programa posa a  disposició un tècnic de la Cambra que analitzarà la situació i el potencial de  l’empresa en l’àmbit internacional, i farà una sèrie de recomanacions  individualitzades sobre com afrontar aquest procés. Aquelles empreses que tinguin un  informe favorable podran continuar realitzant un pla de reorientació específic per  definir els mercats considerats prioritaris, així com la millor estratègia per accedir-hi i  trobar nous clients, amb un assessorament complert, des de la fase de selecció de  mercats i canals prioritaris, fins a la definició del Pla econòmic financer i màrqueting  digital més adequat.  

En cas que estigueu interessats en participar-hi poseu-vos en contacte amb el Departament Internacional de la Cambra enviant un correu electrònic a internacional@cambravalls.com. Per a més informació podeu trucar-nos al 977 600  909. 

El programa, que està 100% subvencionat, s’està treballant des de les 13 Cambres de  Comerç catalanes