“Cobrir els serveis bàsics dels cambrilencs ha de ser el nostre principal objectiu”

Queda poc perquè acabi l’actual legislatura. Quina valoració fa d’aquests quatre anys?
Fa quatre anys Cambrils estava en una situació econòmica complicada i sortíem d’una crisi que havia afectat la gent del municipi. En acabar el mandat hem assolit l’objectiu d’ajudar les persones que més ho necessitaven i ho hem aconseguit baixant el deute a la meitat, el que ha permès incrementar les ajudes.

Han assolit els objectius que tenien l’any 2015?
Majoritàriament sí, tot i que han quedat projectes a mitges i alguns que per temps no s’ha pogut iniciar. Principalment hem incentivat els que teníem més clars: incrementar recursos i serveis per a les persones més necessitades o millorar escoles i llars d’infants. A més, s’ha realitzat una reivindicació en la millora de parcs, jardins i voreres i s’han fet les remodelacions de l’avinguda Charles Darwin i el pont de l’N-340, que marcaran la base dels projectes que esperem fer els pròximsquatre anys.

Quines coses han quedat pendents per fer?
L’avinguda de l’Esport és un projecte que ha quedat pendent per una qüestió de pressupost, tot i que ja s’està redactant. Durant aquest mandat també hem reobert Ràdio Cambrils, però encara s’ha d’acabar de consolidar com un mitjà de comunicació local i això ho hem de poder desenvolupar. Una altra cosa que ens hagués agradat fer és estudiar la viabilitat i millora dels polígons industrials i aquest és un dels eixos que cal preveure i posar damunt la taula.

Una de les grans polèmiques ha estat la guerra de banderes a l’Ajuntament.
Ens hem vist involucrats en una situació nacional i no només de Cambrils. Cadascú té la seva ideologia i defensa la seva opinió, però el que està clar és que tots hem de defensar els cambrilencs i cambrilenques. Aquí és on voldria posar l’èmfasi. Han estat uns mesos en què estem marcats per la situació anormal que viu el país i això repercuteix al municipi, però ho estem gestionant de la millor manera que podem dins l’àmbit municipal.

Ha estat una legislatura que, malauradament, ha estat marcada per l’atemptat terrorista del 2017. Com ha afectat al municipi?
A Cambrils vam viure l’impacte dels atemptats de ben a prop, però sempre he dit que des del primer moment els cambrilencs i cambrilenques van saber superar-lo. Ha estat una afectació emocional i que no oblidarem mai, però tampoc ha tingut un gran impacte en l’activitat econòmica i social del municipi.

Confia a poder repetir com alcaldessa?
Hi confio i per això em presento. La meva il•lusió és poder tornar a ser alcaldessa de Cambrils, però per això cal que els cambrilencs i cambrilenques em facin confiança i sàpiguen valorar la feina que hem fet durant aquests quatre anys.

Quin serà el pilar bàsic del programa electoral d’ERC?
El pilar bàsic sempre ha de ser el dia a dia de les persones. Entenem que cobrir els serveis bàsics de les famílies cambrilenques ha de ser el nostre principal objectiu a resoldre. El que està clar és que per poder tenir recursos i diners per donar resposta a les seves necessitats hem de fer que Cambrils tingui un dinamisme econòmic important.
En aquest sentit, un dels eixos que volem posar damunt la taula és el que diem l’economia blava, és a dir, enfocar l’economia del municipi veient les oportunitats que ens dona la mar. Hem de saber apostar per això i dirigir empreses que es puguin ubicar al polígon o negocis que es puguin instal·lar al municipi pensant en les activitats i opcions que poden tenir aplicades a la mar.

Quin és l’eix principal en què s’ha de sustentar el creixement futur de Cambrils?
Ara per ara el turismeés el principal motor econòmic, però no podem obviar que el turismefluctua i s’han de buscar altresàmbitsper poder sustentar l’economia del municipi. Per aixònosaltresapostemper la mar, perquèestàallà i no es mourà. Per tant, enshemd’obrir cap aquesta mar i econòmicamenthem de saber trobar-himésoportunitats.

El top manta ha estat un problema habitual a Cambrils en els darrers anys?
És un tema recurrent al municipi, sobretot durant la temporada turística i la Setmana Santa. Durant aquests quatre anys hem posat totes les mesures correctores que hem pogut, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra han treballat coordinadament itambé hem fet activitats de conscienciació a venedors i a possibles compradors.
Però des de l’Ajuntament de Cambrils sempre hem reivindicat a les administracions superiors una manca de coordinació. S’ha de treballar perquè a les persones que venen aquests productes no els hi arribin. Un cop aconseguit, l’altre objectiu és poder aconseguir que aquestes persones poguessin tenir una altra sortida laboral. Per tant, és un repte en què hi han d’entrar totes les administracions i des dels municipis turístics no tenim la solució si no ens ajuden de dalt.

Per acabar, amb qui estaríeu disposats a pactar?
Hem de veure i llegir els programes electorals de les diferents forces polítiques i quan els hàgim valorat veurem amb qui estarem més alineats per poder fer un pacte de govern.