S’haurien de prohibir els petards els dies abans de Sant Joan?

Els ajuntaments són els encarregats de marcar la normativa sobre l'ús de la pirotècnia

Imtage d'uns petards. Foto: Cedida.

Queden pocs dies per la revetlla de Sant Joan i, com és habitual en aquestes dates, ja es comencen a sentir petards pel carrer. Les casetes de venda de pirotècnia ja han pogut obrir dies abans per tal d’evitar aglomeracions i la situació excepcional provocada per la covid-19 ha fet que s’hagi incrementat la venda per internet.

Com cada any, el fet de tirar petards els dies abans de la revetlla de Sant Joan genera controvèrsia, sobretot pel que fa a les persones que tenen animals, ja que les nostres mascotes són les que més pateixen. També les persones grans o que tenen problemes cardíacs. Això provoca que molta gent es pregunti si s’hauria de prohibir o regular més estrictament el fet de tirar petards els dies abans de la revetlla de Sant Joan.

El cert és que la normativa sobre l’ús de pirotècnia recau en els ajuntaments i això provoca una disparitat de criteris en la seva regulació. Tot i això, la gran majoria de consistoris coincideixen en una sèrie de prohibicions: no tirar petards prop de la cara, del cos o agafats amb la mà; no encendre’ls dins de les cases o llençar-los des de balcons o finestres; no llençar-los contra persones o bens ni col·locar-los en mobiliari públic; no fer-los esclatar dins d’elements que puguin generar la dispersió d’objectes o no llençar-los a menys de 500 metres d’una zona boscosa.

No obstant això, alguns ajuntaments són més estrictes i tenen altres mesures com la prohibició de llençar-los al carrer o prop d’una residència geriàtrica. D’altres fixen una limitació horària per poder tirar els petards. I alguns consistoris, fins i tot, prohibeixen tirar petards fora de dates assenyalades.