Noves assignatures a l’ESO i més itineraris de Batxillerat a partir del curs vinent

En un document que desenvolupa la LOMLOE el govern espanyol proposa un nou disseny educatiu

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El Ministeri d’Educació ha plantejat una reorganització de les assignatures a l’ESO i Batxillerat que implicaria crear-ne de noves en l’Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys) i ampliar els itineraris de Batxillerat (de 16 a 18 anys) amb la creació d’un de general i la subdivisió del d’arts en dues modalitats. En un document que desenvolupa la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) -coneguda com a ‘llei Celaá’-, que ha avançat El País i al qual ha tingut accés l’ACN, el Ministeri proposa un nou disseny que s’hauria d’aplicar a partir del curs vinent en els cursos imparells, com primer d’ESO i Batxillerat.

Entre les novetats, a l’ESO s’actualitzen les assignatures i se’n creen de noves. A quart, s’introdueix una matèria de formació i orientació personal i professional que combinarà psicologia, antropologia i sociologia amb l’objectiu de contribuir a fer que l’alumnat “desenvolupi plenament la seva personalitat”. Entre primer i tercer d’ESO, els instituts hauran de fer una assignatura de tecnologia que incorpori també la digitalització.

A quart, hi haurà com a optatives assignatures de tecnologia, d’una banda, i de digitalització, de l’altre. També en l’últim curs de l’ESO l’assignatura d’economia afegirà en la denominació el concepte d’emprenedoria per “potenciar l’esperit creatiu i d’iniciativa, oferint eines per dur a la pràctica els seus projectes”.

Pel que fa a Batxillerat, el Ministeri d’Educació introdueix un nou itinerari que s’anomena general per a aquells alumnes que no es volen especialitzar. Tindria com a assignatura obligatòria a primer unes matemàtiques generals i a segon ciències generals. Permetria triar com a optatives economia, emprenedoria i activitat empresarial a primer i matèries d’altres modalitats. A segon, s’estudiarien moviments culturals i artístics.

En el document, el govern espanyol explica el canvi dirigit a l’alumnat que vulgui una “educació integral” o fer estudis “que no exigeixin una especialització concreta”. D’altra banda, el Ministeri planteja dividir en dos itineraris l’artístic. D’una banda, un d’especialitzat en música i arts escèniques i, de l’altre, un centrat en les arts plàstiques, la imatge i el disseny.

A més, en l’itinerari d’humanitats i ciències socials l’alumnat no haurà de triar entre llatí i matemàtiques, ja que s’oferirà la possibilitat de fer les dues assignatures. Un altre element és la introducció d’Història de la Filosofia com a matèria comuna obligatòria a segon de Batxillerat, encara que desapareix com a optativa de quart d’ESO.