Multen un sacerdot per agafar pel coll a un nen

El jutjat ha imposat el pagament d’una multa de 90 euros a un sacerdot per agarrar del coll a un alumne per a separar-lo d’una nena amb la qual es barallava en un col·legi situat en Nigrán (Pontevedra).

Segons recull la sentència, contra la qual cap recurs, l’acusat ha estat condemnat com a autor d’un delicte lleu de lesions amb la circumstància atenuant d’eximent incompleta de compliment del deure. A més, haurà d’indemnitzar als pares del menor en 150 euros.

El jutge ha considerat provat que el passat 21 de maig a la tarda l’acusat feia classes de catequesi en un col·legi en Nigrán “en la seva condició de professor de Religió Catòlica”. Mentre els alumnes al seu càrrec eren al pati, “es va produir un altercat” entre un nen i una nena, tots dos de nou anys.

En aquest moment, el sacerdot va agafar al menor “amb una de les seves mans del coll” per a “evitar que aquesta baralla anés a més” i el va traslladar a la Secretaria, on va romandre un temps fins que “després va tornar a classe de catequesi”. Com a conseqüència, el nen va sofrir lesions que van trigar diversos dies a curar, però no li van quedar seqüeles.

El magistrat ha conclòs que “no existeix dubte que el sacerdot va agarrar amb una de les seves mans al menor” atès que les petjades de digitocomprensió observades en el comunicat mèdic d’Urgències i unes fotografies aportades “són necessàriament causades per aquest agarri”. També ha remarcat que l’autor d’un delicte de lesions “coneix o es representa que, a conseqüència de l’acció que voluntàriament desenvolupa, pot produir-se un resultat concret de lesions”.

“CONFLICTE DE DEURES” DE L’ACUSAT

Després de la prova practicada, ha considerat que “es té igualment per acreditat” que el sacerdot “es va enfrontar a un conflicte de deures” perquè quan es trobava al càrrec dels menors al pati “degué intervenir immediatament per a parar una baralla entre dos menors” i “havia de fer-ho immediatament per a evitar mals majors”.

En aquest sentit, la sentència ha afirmat que es va produir “una intervenció lògica” i “adequada al temps i lloc” en el qual van succeir els fets, ja que l’acusat va agafar al nen, que “era qui mostrava una actitud més agressiva i violenta” per a “separar-lo i evitar que continués l’agressió”.

No obstant això, ha destacat que “les fotografies aportades evidencien una clara desproporció en l’agarri del menor per a solucionar el conflicte”. Per això, encara que ha assenyalat el sacerdot va actuar de manera “lloable” per a atallar el conflicte i “venia legalment obligat” a això, ha determinat que “el mitjà concret utilitzat per a això no ha resultat proporcionat”.