Més de la meitat de les hores extres que es fan a Catalunya no es cobren

El percentatge d'hores extres no remunerades creix per segon any consecutiu, malgrat el registre de la jornada

Més de la meitat de les hores extres que es fan a Catalunya no es cobren. Segons un informe publicat aquest dimarts per la Unió General de Treballadors (UGT), a Catalunya es van fer més de 4,3 milions d’hores extres durant l’any 2020, de les quals un 51,3% no van ser pagades. Pel sindicat, això equival a 2.600 llocs de treball perduts al país. La UGT considera que la dada és “especialment preocupant”, ja que el percentatge d’hores extra no remunerades acumula dos anys a l’alça malgrat el registre de la jornada, una mesura que va entrar en vigor el 2018. Segons la UGT, el percentatge d’hores extra no pagades aquell exercici va ser del 46,4%, mentre que el 2019 va créixer fins al 48,5%.
De mitjana, cada treballador assalariat que va fer hores extres a Catalunya durant l’últim exercici va sumar 7,4 hores extres a la setmana, de les quals 3,6 no es van cobrar.

En el mateix informe, la UGT també denuncia la ineficàcia del registre horari i lamenta que, dos anys després, “encara hi ha empreses que evadeixen aquesta obligació”. Segons l’estudi, un 13% dels treballadors reconeix que la seva empresa encara no ha implementat cap registre de jornada.

Per altra banda, dins les companyies que sí que compten amb un registre, el 40% dels enquestats afirma que les hores anotades no coincideixen amb les que fan realment. En paral·lel, la meitat dels empleats assegura que no rep cap mena de compensació –ni econòmica, ni en hores o dies lliures- per les hores de més que fan.

Finalment, la UGT posa de manifest que la meitat dels enquestats no registra la jornada quan fa teletreball. En relació amb aquest últim punt, el sindicat denuncia que la desconnexió digital “s’escapa de l’esfera del registre de la jornada” i assegura que establirà “els mecanismes necessaris” per garantir el dret de tots els treballadors a la desconnexió digital.