L’Estat espanyol demana a la UE més de 20.000 MEUR per finançar els ERTO i les prestacions per a autònoms

El programa europeu mobilitzarà un màxim de 100.000 milions d'euros per al conjunt de països

L’Estat espanyol ha demanat a la Unió Europea més de 20.000 milions d’euros per finançar els Expedients de Regulació Temporals d’Ocupació (ERTO) o les prestacions extraordinàries per a autònoms. Segons un comunicat del Ministeri d’Economia, Espanya ha sol·licitat a la Comissió Europea l’accés a l’instrument europeu de mitigació dels riscs de desocupació, conegut com a SURE, i que permet finançar amb préstecs comunitaris els programes de suport a treballadors, autònoms i empreses. És un dels tres nous mecanismes posats en marxa en l’àmbit europeu per donar resposta als efectes del coronavirus, juntament amb el Mecanisme Europeu d’Estabilitat i els avals del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

El programa SURE mobilitzarà en total un màxim de 100.000 milions d’euros i es finançarà amb emissions de deute de la UE en el mercat. L’import final que rebi Espanya dependrà, entre altres factors, del volum que sol·licitin la resta de països. El crèdit serà desemborsat en diversos trams. El primer s’estima que es podria rebre a la tardor del 2020 i la resta a partir del 2021.

En el cas d’Espanya, aquests préstecs poden servir per finançar els ERTO (tant la prestació que rep el treballador com les cotitzacions socials que s’estalvia l’empresari), les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat per a autònoms, la prestació per incapacitat temporal a persones que hagin estat de baixa per covid-19 o el suport a treballadors fixos discontinus.