Les mascotes tindran DNI per evitar els abandonaments

Són considerats "éssers vius dotats de sensibilitat" i no coses

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

A partir d’avui dimecres 5 de gener, els animals de companyia tindran a un estatut jurídic diferent al dels béns materials i des de llavors seran considerats “éssers vius dotats de sensibilitat” i no com a coses, la qual cosa els conferirà una consideració de membres de la família.

Aquest canvi es deu a una triple reforma legal del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil aprovada definitivament pel Congrés dels Diputats el passat 2 de desembre i publicada el 16 de desembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El text no especifica quan entrarà en vigor. Fonts parlamentàries van informar a Servimedia que en aquests casos s’aplica la vacatio legis, amb el que estarà en vigor als 20 dies de la seva publicació en el BOE, és a dir, el 5 de gener de 2022.

La norma regula la custòdia compartida dels animals de companyia en cas de divorci o separació i assenyala que les mascotes no han de ser embargades o hipotecades, que no siguin abandonades, que no se’ls causi sofriment o dolor, no se les utilitzi com a eina en la violència de gènere i que pugui disposar-se d’elles per testament.

Aquesta iniciativa, presentada pel PSOE en el Congrés, hereta altres propostes de la passada legislatura, concretament una proposició no de llei presentada per Ciutadans i una proposició de llei del PP (totes dues aprovades per unanimitat), però aquesta va decaure en la fase de ponència de la Comissió de Justícia després de prop d’un any de treball perquè les Corts Generals es van dissoldre amb la convocatòria d’eleccions generals anticipades.

No obstant això, l’origen està en una iniciativa legislativa popular impulsada en 2015 per l’Observatori Justícia i Defensa Animal, que va recollir més de 500.000 signatures perquè els animals deixin de ser coses en el Codi Civil per a ser considerats éssers sintientes.

La proposta de ‘descosificación’ dels animals se suma a canvis legislatius aprovats en altres països o territoris a Europa (Àustria en 1986, Alemanya en 1990, Suïssa en 2003, Bèlgica en 2009, França en 2015 i Portugal en 2017, així com Catalunya en 2006), així com fora del continent (el Canadà i Nova Zelanda, per exemple).

CUSTÒDIA DELS ANIMALS

La llei introdueix un nou article en el Codi Civil que considera que “els animals són éssers vius dotats de sensibilitat” i que el propietari ha d’exercir els seus drets sobre ell i els seus deures de cura respectant aquesta qualitat i assegurar “el seu benestar conforme a les característiques de cada espècie”.

Les mesures que adopti el jutge en cas de divorci, nul·litat o separació poden ser modificades judicialment o per un nou conveni quan així ho aconsellin no sols les necessitats dels fills o el canvi de les circumstàncies dels cònjuges, sinó també “les noves necessitats dels animals de companyia”.

A més, l’autoritat judicial podrà acordar la participació dels cònjuges en les despeses de manutenció i cura de l’animal, i decidir el destí d’aquest si no hi ha acord entre els membres de la ex parella, tenint en compte l’interès de la parella separada i el benestar de l’animal, i podent preveure el repartiment dels temps de gaudi i cura de l’animal si fos necessari.

El text assenyala que els jutges podran decidir que els pares no comparteixin els fills amb les seves ex parelles quan vagin a separar-se si han maltractat o amenacen amb causar maltractaments a animals de companyia com a forma de violència vicària o de gènere per a controlar o victimitzar al cònjuge o als nens.

La justificació és que pugui utilitzar-se el maltractament animal com a eina de control, forma d’abús o de maltractament psicològic o indirecte dins de l’àmbit familiar, bé cap als menors o cap a la parella, la qual cosa ha de ser considerat pels jutges per a concedir o no la guarda conjunta dels fills.

El text recalca que qui trobi a un animal perdut haurà de lliurar-lo al seu propietari o a qui sigui responsable de la seva cura, excepte si hi ha indicis fundats de maltractaments o d’abandó, quan ho posarà en coneixement davant les autoritats competents. Si ho retorna al propietari o responsable de la seva cura, podrà reclamar les despeses de curació i cura.

NO EMBARGABLES DAVANT IMPAGAMENTS

La modificació de la Llei Hipotecària es refereix al fet que els animals d’explotacions ramaderes, industrials o d’esbarjo no estaran inclosos en les hipoteques, i la reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil al·ludeix al fet que els animals de companyia no són embargables davant impagaments.

En resum, el text permet que els animals siguin considerats éssers sintientes i no coses, la custòdia compartida en casos de separació o divorci, que els animals no siguin hipotecats o embargats i no se’ls utilitzi com a eina de violència de gènere o vicària per a controlar o victimitzar a dones i fills.