Les mascaretes en interiors, fins al 2022

Les mascaretes als espais interiors no se n’aniran de cop com va passar en l’exterior. I la seva retirada arribarà de manera gradual.

Així ho creuen la doctora Cristina Masuet, cap del servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Bellvitge, i Oriol Mitjà, metge investigador a l’Hospital Germans Trias i Pujol.

Creuen que cal fer una ponderació entre les característiques dels espais i el grau d’interacció social que es produeix en cada un d’ells.

Primers interiors on es podria retirar

Botigues i supermercats. Són espais on la interacció social és momentània, reduïda a períodes de temps breus.

Si tenen una correcta ventilació i es mantenen restriccions d’aforament, podrien ser dels primers espais on prescindir de la mascareta.

Entorns laborals. Si es compleixen certes condicions en els treballadors, també podrien ser dels primers espais sense l’obligació de cobrir-se nas i boca. Cristina Masuet assenyala que seria possible si les persones estan completament vacunades, si són menors de 60 anys i si són immunocompetents.