La conjuntivitis pot ser el primer símptoma de la Covid-19

La conjuntivitis pot ser el primer símptoma per detectar el coronavirus, segons un estudi realitzat per oftalmòlegs de l’hospital madrileny Clínic San Carlos, que han avaluat la prevalença i característiques clíniques de la patologia associada a la Covid-19. L’estudi ha estat elaborat a partir de 301 pacients hospitalitzats al Clínic, amb una mitjana d’edat de 72 anys i és el primer en el país que descriu les característiques clíniques de la conjuntivitis en una àmplia sèrie de pacients.

La investigació ha revelat una prevalença de conjuntivitis de l’11,6% en pacients hospitalitzats per Covid-19. Segons els investigadors, un de cada deu ingressats podria desenvolupar conjuntivitis relacionada amb coronavirus durant alguna de les etapes de la infecció.

Les troballes poden ajudar a altres metges a un diagnòstic precoç de la infecció, segons mantenen els autors de l’estudi, que expliquen que la conjuntivitis associada a la Covid-19 es pot presentar en un o ambdós ulls, amb símptomes com ull vermell, acompanyat de llagrimeig o lleu secreció. Sol curar-se de forma espontània entre dos i quatre dies i, de moment, no s’han identificat seqüeles visuals ni complicacions greus associades. Consideren, així mateix, que l’actual prevalença de la conjuntivitis entre pacients amb coronavirus pot estar infraestimada.