L’1 de juny canviarà completament la teva factura de la llum

Al juny del 2021 entra en vigor una nova normativa per als peatges o les tarifes d’accés a la llum. L’objectiu és fomentar un consum d’energia més eficient.

Les tarifes d’accés o peatges sempre han format part de la factura de la llum. Actualment poden suposar més del 40 % del que acabes pagant en la factura. És un concepte que està regulat pel Govern.

Els canvis en els peatges són deguts a un intent de fomentar l’eficiència energètica. En concret, apunten en les direccions següents:

· Es penalitzen les potències altes i els consums en hores punta.
· Es fomenten els consums en hores vall.

 

En què consisteixen els canvis?

· Abans de la nova normativa: els peatges tenien un únic preu per a l’energia consumida, independentment de l’hora del dia, llevat que s’hagués contractat un peatge amb discriminació horària (en aquest cas, hi havia dues o tres franges horàries amb preu diferent). En la potència contractada, els peatges tenien el mateix preu per a totes les hores del dia.

· Amb la nova normativa: els peatges i càrrecs regulats tindran dues franges horàries amb un preu diferent per a la potència i tres franges horàries per al consum.