Entra en vigor la pròrroga fins al setembre de les moratòries d’hipoteques i lloguer

El reial decret-llei en el qual s’inclou la pròrroga fins al setembre de les moratòries d’hipoteques i de lloguer entra en vigor aquest dijous després que dimecres es publiqués en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El Consell de Ministres va aprovar dimarts passat, en el marc d’aquest decret, tres paquets de mesures per prorrogar fins a final de setembre l’anomenat “escut social”.

El primer dels paquets pretén alleujar les càrregues financeres de la hipoteca; el segon està relacionat amb el lloguer; i el tercer, amb els subministraments.

Concretament, la moratòria hipotecària sobre l’habitatge habitual es podrà sol·licitar fins el 29 de setembre i tindrà una durada de tres mesos. A data 30 de juny, s’han concedit 226.285 sol·licituds (el 83% de les presentades).

La moratòria legal (la que atorga el Govern central) i la convencional (la que atorga el sector financer) es podran concedir simultàniament, per la qual cosa les llars que sol·licitin les dues seran beneficiaris d’una moratòria legal de 3 mesos (sense meritació d’interessos), seguida d’una moratòria convencional de 9 mesos (amb meritació d’interessos).

Així mateix, la moratòria sobre crèdits al consum, de la qual s’han concedit 364.407 sol·licituds (el 85% de les sol·licituds presentades), es podrà sol·licitar fins el 29 de setembre i tindrà una durada de 3 mesos. de la mateixa manera que per al cas de la moratòria hipotecària, tant la legal com la convencional, es poden concedir simultàniament.

Quant a les mesures per protegir les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat, la pròrroga de 6 mesos dels contractes d’arrendaments sobre habitatge habitual es podrà sol·licitar fins el 30 de setembre.

També s’amplia fins el 30 de setembre el termini per sol·licitar la moratòria o ajornament del pagament de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, en cas que l’arrendador sigui gran tenidor d’habitatge, per a les llars que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. A més, la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional continuarà vigent fins el 2 d’octubre.

NO ES PODRAN FER TALLS DE LUM, AIGUA O GAS

D’altra banda, s’allarga fins a final del mes de setembre la prohibició de suspendre el subministrament d’aigua, energia elèctrica i gas a qualsevol domicili que tingui la consideració de primer habitatge.

Aquesta prohibició, habilitada excepcionalment durant l’estat alarma, s’amplia com a part de les mesures d’extensió de l’escut social. Per tant, fins el 30 de setembre del 2020, no es podran fer talls fins i tot encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés dels consumidors.

La prohibició de talls d’aigua, electricitat i gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats de petroli per canalització s’adreça exclusivament a particulars i als subministraments adscrits al seu habitatge habitual, qüestió que el consumidor podrà acreditar a través de qualsevol mitjà documental que acrediti fefaentment aquesta circumstància.

També s’amplia el període en el qual no computarà l’efecte dels terminis compresos entre el requeriment fefaent de pagament i la suspensió de subministrament per impagament. Per tant, si el primer avís de pagament s’ha produït des de l’inici de l’estat d’alarma fins el 30 de setembre, els terminis que han de transcórrer fins que el subministrador pugui tallar el subministrament començaran a comptar a partir de l’1 d’octubre.

Així mateix, s’ha aprovat la pròrroga automàtica de la vigència del bo social elèctric, un descompte directe en la factura adreçat als consumidors vulnerables, fins el 30 de setembre.

Un cop concedit, el bo social té una vigència de dos anys. Al seu terme, s’ha de tornar a tramitar la prestació que es concedeix sempre que es compleixin els requisits. Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, i per evitar que els beneficiaris que necessitessin renovar-ho deixessin de percebre els descomptes i beneficis previstos, el Reial decret-llei 8/2020, va prorrogar de manera automàtica tots els bons que expirin fins el 15 de setembre del 2020.

Amb la finalitat d’homogeneïtzar la durada de les mesures de l’escut social, s’amplia la pròrroga quinze dies més. S’estima que uns 70.000 usuaris es beneficien, cada mes, d’aquesta pròrroga automàtica.