Els menors de 35 anys, els més afectats per la crisi del coronavirus

Ja es perfila qui són els grans perdedors de la crisi pel coronavirus. Les dones i els menors de 35 anys estan patint en major mesura les conseqüències de l’emergència econòmica, adverteix el Banc d’Espanya en el seu informe anual, publicat aquest dimarts. El document, dedicat íntegrament a les conseqüències de la Covid-19, assenyala un probable “repunt” de la desigualtat en “els pròxims trimestres”.

El Banc d’Espanya explica que els sectors més afectats per les limitacions pel distanciament social -amb un pes important en l’economia, com comerç, hostaleria, activitats artístiques- fan servir en major mesura a dones, joves i treballadors amb menys renda, escassa experiència i contractes temporals. I es tracta de segments de la població amb estalvis molt escassos per fer front a les dificultats actuals.

A més a més, la situació anterior a l’esclat de la pandèmia, ha recalcat el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, no és precisament bona ja que s’arrossegaven encara part de la llosa de la Gran Recessió. “Vam iniciar aquesta crisi amb més desigualtat que a l’inici de l’anterior. I és molt probable que aquesta crisi l’augmenti encara més, atès que està afectant en major mesura a col·lectius que compten, en general, amb rendes relativament baixes “.