Els ciutadans posen un 7 a la gestió de la Covid-19 feta pels ajuntaments

El president de l'entitat creu que demostra que amb proximitat es respon millor davant la crisi sanitària i econòmica

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Els catalans posen un 7,13 de nota en la gestió feta des dels ajuntaments durant la crisi de la covid-19, segons l’Observatori de Política Municipal de l’ACM. En aquest estudi, basat en 1.200 enquestes telefòniques amb mostres representatives dels municipis catalans de toets mides, feta la primera quinzena de juny, els catalans han valorat amb un 6,08 a la gestió de la Generalitat i amb un 4,81 al govern espanyol. El president de l’ACM, Lluís Soler, veu en les dades una mostra que “des de la proximitat, la vocació de servei i la bona gestió es respon millor davant la crisi sanitària, social i econòmica”.

En el cas de l’administració local, els veïns dels municipis petits, mitjans i de fins a 50.000 habitants no baixa de 7,3. Per edat de població, els més joves i els més grans de 65 anys són els que valore millor la gestió del consistori amb un 7,5.

En un altre ordre de qüestions, pel que fa a les demandes espontànies dels veïns, la principal reflecteix la preocupació sobre la neteja de carrers i l’entorn, seguit de la seguretat, que passa de tercera asegona preocupació respecte a fa un any. El tercer aspecte és disposar de més zones verdes, parcs i jardins, que puja set punts en comparativa a les dades del 2019. Pel que fa a les problemàtiques que se’ls suggereixen, la seva preocupació principal són els assumptes econòmics i socials.

Com a prioritats per a enguany, els enquestats han posicionat el compliment de les mesures de seguretat, seguit per la millora de la sanitat en un 25,1% i més netedat dels carrers (16,1%) i més ajuts socials (15,2%). De forma suggerida la mesura que genera més consens és més control a les residències d’avis per garantir-ne la qualitat en el servei. I els enquestats en un 67% consideren que les residències haurien de dependre de Sanitat i no de Serveis Socials.

L’estudi també conclou que els ciutadans puntuen amb una nota mitjana de 6,37 (sobre 10) els 16 serveis que han prestat i/o coordinat els ajuntaments durant el període d’estat d’alarma i durant els dies de confinament. Entre aquests serveis de forma agregada han tingut la següent puntuació: atenció a les persones (6,62 ), informació general (6,48), capacitat de lideratge (6,38), funcionament dels serveis públics essencials (6,26) i mesures d’emergència econòmica (6,09). En concret, els dos serveis que han estat més ben valorats han estat la gestió de l’ordre públic, la seguretat i fer complir les normes de l’estat d’alarma amb un 6,74, i l’atenció a domicili de la gent gran que ho ha necessitat amb un 6,73.