El Govern aprova el nou Decret de Turisme per “simplificar” la normativa de sector a Catalunya

L'ordre regularà per primera vegada negocis com les llars compartides o els allotjaments singulars

Pla general d'un carrer del centre de Castelldefels amb un veí assegut en una terrassa i vianants passejant. Foto: ACN.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts el nou Decret de Turisme de Catalunya amb l’objectiu de “simplificar, actualitzar i integrar en un sol cos normatiu” les diferents lleis vigents en l’àmbit del turisme. L’ordre inclourà qüestions com la definició de les diferents modalitats d’allotjament turístic, la regulació de nous productes turístics com les anomenades “llars compartides” o els “allotjaments singulars” o el reforç de la seguretat jurídica a les administracions locals, entre d’altres. La normativa, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) –la publicació està prevista per aquest mateix dimarts- arriba després d’un llarg període de tramitació que es va iniciar el 2015.

Segons la Generalitat, el sector turístic és “especialment dinàmic”, un fet que queda demostrat per “la creació de noves fórmules d’allotjament, l’economia digital o el desenvolupament de nous sistemes de comercialització i distribució”. En aquest sentit, el decret ha creat les figures dels anomenats “allotjaments singulars” i de les “llars compartides”, dos tipus d’habitatges que no encaixen sota cap de les modalitats vigents. Els allotjaments singulars fan referència a espais com cabanes als arbres, barraques de pedra seca entre vinyes o coves, entre d’altres. Pel que fa a les llars compartides, es tracta d’allotjaments turístics que són l’habitatge principal del seu titular i que comparteixen com a servei d’allotjament amb tercers.

En relació amb els allotjaments singulars, el nou decret fixa que podran tenir una capacitat màxima de sis places i no es podran ubicar en determinats llocs, com ara vehicles, aeronaus o embarcacions, així com edificis convencionals, construccions prefabricades, elements modulars o similars.

Pel que fa a les llars compartides, el titular podrà compartir l’habitatge amb un màxim de quatre usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. A més, el titular haurà de residir i compartir l’habitatge amb els turistes. Segons les estimacions de la Generalitat, a Catalunya hi ha al voltant de 14.000 habitatges d’aquest tipus, dels quals gairebé 10.000 es troben a Barcelona. La normativa relativa a les llars compartides entrarà en vigor en el termini d’un any perquè els ajuntaments puguin preveure la seva implementació.

Novetats en el turisme rural, càmpings i zones d’autocaravanes
Pels establiments de turisme rural i allotjaments a l’aire lliure també hi ha canvis. Segons fixa el decret, l’antiguitat de les edificacions pels establiments de turisme rural passa a ser anterior a 1957, tot i que la norma no té efectes retroactius. Alhora, els allotjaments rurals passaran a tenir una capacitat màxima de 20 persones –abans era de 15- i podran exercir altres activitats a la mateixa finca.

En els allotjaments a l’aire lliure, el Govern ha fixat una nova regulació per les àrees d’acollida de les autocaravanes en trànsit. A partir d’ara, aquestes podran estar-se un màxim de 48 hores aparcades al mateix punt. En relació amb els càmpings, es passa a identificar les diferents categories com els hotels, és a dir, amb estrelles (de dos a cinc).

Noves responsabilitats per plataformes com Airbnb
En la nova normativa, el Govern ha establert la definició i la responsabilitat dels intermediaris d’allotjaments turístics d’acord amb el seu règim jurídic. Alhora, especifica que els operadors, prestadors de serveis de la societat de la informació estan sotmesos al decret –la norma, doncs, afecta plataformes com Airbnb- per tal de “preveure i evitar el frau i la comercialització d’allotjaments turístics il·legals”.

En paral·lel, el decret dóna seguretat jurídica a les administracions locals per imposar tota mena de sancions previstes a la Llei de Turisme. Segons el secretari general de Turisme, Octavi Bono, la normativa anterior “tenia elements que debilitaven la capacitat d’inspecció dels ajuntaments”.

Nova regulació dels fons per al foment del turisme
Finalment, el Govern ha establert nous elements en relació amb els fons per al foment del turisme. En concret, els ens locals que en el seu territori hagin assolit o superat el llindar dels 300.000 euros de recaptació en concepte d’imposts, han de destinar un mínim del 60% a projectes d’actuacions de promoció turística. Per a aquelles administracions que no hagin arribat a aquest import, el percentatge s’elevarà fins al 75%.

Una norma que no es veurà afectada per la covid-19
Durant els últims cinc anys, el Govern ha estat treballant amb diverses organitzacions per, finalment, presentar el decret. Segons Bono, fins a 38 associacions van presentar al·legacions abans de la seva aprovació. Tot i que la incertesa provocada per la crisi del coronavirus és alta, el secretari general de Turisme assegura que la normativa no preveu modificacions a curt termini. “Hi hem pensat [en els efectes de la covid-19], però necessitem que la norma s’adeqüi en un entorn estable”, comenta. “Si s’han de produir canvis, primer preferim que hi hagi un pòsit; si després els nous escenaris requereixen un marc normatiu diferent, llavors ens adaptarem”, conclou.