El coronavirus provoca danys a la medul·la òssia

Investigadors de l’Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid han identificat mitjançant 33 estudis post mortem que la infecció per Covid-19 desencadena un procés inflamatori-immune sistèmic que provoca danys a la medul·la òssia.

Els estudis, realitzats durant els passats mesos de març i abril, es van limitar a biòpsies pulmonars i de medul·la òssia, els òrgans més afectats per la infecció del nou virus, ha informat l’hospital en un comunicat.

«L’estudi proposa que la infecció per COVID-19 desencadena una resposta inflamatòria descontrolada intervinguda per macròfags que, en la medul·la òssia, mostren lesions de fagocitosis tipus síndrome hemofagocític, la base de la síndrome d’activació de macròfags (MAS)», explica el doctor Miguel Ángel Piris Pinilla, del servei d’Anatomia Patològica de l’hospital madrileny.

«Les citocines alliberades en aquesta resposta hiperimmune descontrolada -continua- produeixen lesions endotelials que porten a la producció de microtrombes, com els presents en les biòpsies pulmonars».

A més de les troballes sobre la medul·la òssia, que constitueixen la base per a la tempesta de citocines, els autors de l’estudi ja van donar a conèixer a la comunitat clínica a finals de març els resultats obtinguts en les biòpsies pulmonars, coincidents amb els d’altres equips europeus i americans.

En concret, es tractava de «lesions de microtrombes en capil·lars alveolars, troballes consistents amb la insuficiència respiratòria que aquests malalts desenvolupen», comenta el patòleg.

En el seu moment, aquestes troballes van portar a modificacions en la teràpia que aquests malalts rebien, ajudant a la introducció de teràpies anticoagulants.

Ara, les dades d’immunohistoquímica i microscòpia electrònica que demostren la presència del coronavirus en neuròcits tipus 2, continuen en aquesta línia, ja que donen suport al tractament amb antiinflamatoris i anticoagulants.

«El nostre objectiu amb les autòpsies que estem realitzant és identificar el mecanisme lesional del virus i les cèl·lules diana», conclou el doctor Piris.

En els estudis, publicats en la versió digital de la Modern Pathology, han participat diferents serveis de la Fundació Jiménez Díaz, com a Medicina Interna, Malalties Infeccioses, Anatomia Patològica, Pneumologia i la Unitat de Vigilància intensiva.