El Consell de Ministres aprova la regulació del teletreball per a l’administració pública

Darias assegura que la mesura és "innovadora" i permet que la funció pública pugui avançar cap al segle XXI

El Consell de Ministres ha aprovat la regulació del teletreball per als treballadors de l’administració pública. La mesura arriba una setmana després que s’aprovés la regulació en l’àmbit privat i de que s’aconseguís un acord amb les principals organitzacions sindicals i CCAA.

El teletreball serà una nova modalitat en l’àmbit públic, de caràcter voluntari i reversible. Tampoc podrà suposar l’incompliment de la jornada i l’horari i els treballadors que s’hi acullin tindran els mateixos drets i deures que la resta. Aquesta modalitat no es considerarà ordinari ni podrà ser total sinó que cada administració determinarà la prestació de serveis que es facin a distància.

L’administració pública també s’haurà de fer càrrec de les despeses que aquesta modalitat suposi. El text s’incorporarà a l’Estatut Bàsic del Treballador Públic.