Educació fixa un sistema de cita prèvia per evitar concentracions a les oposicions docents

El departament facilitarà una nova data de defensa si l'aspirant acredita que no pot per la covid

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi Garcia Plata, en roda de premsa. ACN

El Departament d’Educació ha fixat aquest dimecres un sistema de cita prèvia de cara les oposicions docents per evitar concentracions. L’inici del procediment serà el proper 4 de setembre només per la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixement de la llengua catalana.

Dissabte 5, tots els aspirants hauran de lliurar la programació didàctica. Per a això, es comunicarà a cada aspirant la franja horària en què haurà de lliurar la programació. D’aquesta manera, se suprimeix el sistema habitual pel qual tots els aspirants es concentren al mateix tribunal. Segons Educació, no hi haurà més de 10 persones en tot el centre educatiu.

Quan acudeixin a la seva cita, els participants hauran d’anar amb mascareta i se’ls facilitarà gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida.

Per altra banda, el departament ha resolt flexibilitzar el procés d’oposicions per tal de donar solució als aspirants que es trobin en confinament en algun o altre moment a causa de la pandèmia.

És per això que excepcionalment, si els opositors estan confinats en el moment del lliurament de la programació el 5 de setembre, es podrà delegar en una altra persona la presentació de la documentació necessària.

D’altra banda, en cas que alguna persona no pugui presentar i defensar la programació i la unitat didàctica quan li correspongui per culpa de la covid-19 podrà optar a una nova cita sempre i quan ho acrediti “degudament”.

D’aquesta manera, no quedarà exclòs del procés sinó que ho podrà fer quan acabin les presentacions de la resta d’aspirants.