Detecten el coronavirus en aigües residuals de Barcelona de març de 2019

Imatge de llibreria d'un test de COVID. CEDIDA.

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han detectat la presència de la SARS-CoV-2 en mostres d’aigües residuals recollides a Barcelona el 12 de març de 2019, el que significa que era present un any abans que es declarés la pandèmia de coronavirus a nivell mundial (11 de març de 2020) i es decretés l’estat d’alarma a Espanya (14 de març de 2020).

Tal com ha informat la UB en un comunicat a la Vanguardia, la presència de virus causant de la Covid-19 en aquestes dates provaria que la infecció circulava molt abans que es tingués constància.

Els investigadors van analitzar mostres congelades d’aigües residuals de Barcelona, ​​que van revelar que el 15 de gener ja hi havia presència de virus, 41 dies abans de la declaració del primer cas de Covid-19.

Per dur a terme l’estudi, experts van analitzar setmanalment mostres obtingudes de dues plantes de tractament d’aigües residuals de la capital catalana, sota la premisa que hi ha grans quantitats de genoma de coronavirus en la femta.

“Els nivells del genoma SARS-CoV-2 van coincidir clarament amb l’evolució dels casos de Covid-19 a la població”, ha explicat el coordinador de la feina, Albert Bosch, a la Vanguardia.

No obstant, el fet d’haver trobat presència de virus abans que es diagnostiquessin casos demostra, per als especialistes, que molts infectats de Covid-19 podrien haver estat confosos amb casos de grip a l’Atenció Primària.

“Haver detectat la difusió de la SARS-CoV-2 amb un mes d’anticipació hauria permès una millor resposta a la pandèmia”, ha asseverat Bosch.