Demà conclou la campanya per a la declaració de la Renda

La Campanya de la Renda i Patrimoni 2019 finalitzarà aquest dimarts, 30 de juny, si bé aquest dilluns, dia 29, serà l’últim dia per sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines, segons el calendari de l’Agència Tributària.

D’aquesta manera, els contribuents disposen ja fins demà per confeccionar les declaracions de la renda corresponents a l’exercici passat abans que finalitzi la campanya, que va arrencar el passat 1 d’abril amb millores en la ‘app’ i una simplificació del sistema d’identificació i les devolucions per part de l’AEAT es vénen efectuant des del 3 d’abril.

Els contribuents poden fraccionar, sense interès ni cap recàrrec, l’import del deute tributari resultant de la declaració de l’IRPF en dues parts: la primera, del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40% restant, fins el 5 de novembre de 2020, inclusivament.

En els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte la campanya va concloure dijous passat, 25 de juny. No obstant això, si s’opta per domiciliar únicament el segon termini de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la mateixa podrà realitzar fins al 30 de juny.

Aquest dilluns serà l’últim dia per sol·licitar cita prèvia per a atenció telefònica o en oficines i aquest dimarts, 30 de juny, finalitzarà el termini per presentar les declaracions, concloent així la Campanya de Renda i de Patrimoni 2019.

En general, queden exempts de presentar declaració aquells contribuents amb rendes inferiors a 22.000 euros anuals procedents d’un sol pagador o, en cas de tenir més d’un pagador, si, per ordre de quantia, la suma de totes les quantitats percebudes del segon i restants pagadors no superen en el seu conjunt els 1.500 euros anuals.

El límit per a l’exempció és de 14.000 euros anuals en el cas que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superin els 1.500 euros anuals.

La crisi del Covid-19 ha marcat la campanya de la Renda d’aquest any, de manera que l’atenció en oficines per confeccionar la Renda, prevista inicialment per al 13 de maig, es va endarrerir fins al 8 de juny, reduint-se a la meitat respecte a les campanyes d’altres anys i restringint-se a la vegada a la meitat els espais habitualment disponibles.

En tot cas, l’AEAT va decidir mantenir l’inici de la mateixa per a considerar especialment importància preservar les dates previstes davant la crisi del coronavirus perquè els contribuents poguessin començar a rebre devolucions com més aviat millor, i tenint en compte que el 88% dels contribuents confecciona la seva declaració per Internet.

Fins el passat 4 de juny, l’Agència Tributària havia retornat 4.994.000 d’euros a més de 7.790.000 de contribuents, fet que suposa un augment del 15,5% en import i del 9,7% en nombre.

L’Agència Tributària espera que la campanya d’aquest any compti amb 21.030.000 de declaracions, fet que suposa un augment de l’1,6% (335.000 més), de les quals 17.540.000 seran individuals (+ 3,2%) i 3.490.000 conjuntes (-5,6%).

De les més de 20 milions de declaracions, 14.560.000 donaran dret a devolució, un 0,5% més, per un import de 10.686.000 d’euros, un 1,5% menys, mentre que 5.510.000 sortiran amb resultat a ingressar, un 3,1% més, per import de 12.798.000, un 6,7% més.