Combinar AstraZeneca amb Pfizer genera més anticossos contra la covid-19

Les noves dades que es desprenen de l’assaig clínic promogut per l’Instituto de Salud Carlos III han confirmat que combinar les vacunes d’AstraZeneca amb Pfizer potencia la immunitat «cel·lular» ja que es generen més anticossos contra la covid-19.

Segons ha publicat la revista científica ‘The Lancet’ les noves dades de l’assaig clínic CombivacS sobre una pauta de vacunació combinada (una dosi d’AstraZeneca més una segona de Pfizer) se sumen a les que revelen una resposta immunitària més potent gràcies a una major generació d’anticossos.

Segons la nota de premsa de l’Instituto de Salud Carlos III dependent del Ministeri de Ciència i Innovació el sistema immunitari reacciona davant les vacunes amb dues formes de defensa.

La primera es denomina immunitat humoral i consisteix en la generació d’anticossos per part de cèl·lules immunitàries anomenades limfòcits B, que bloquegen el virus abans que realitzi la infecció.

La segona és la immunitat cel·lular, que es produeix gràcies a l’activació de limfòcits T, un altre tipus de cèl·lules immunitàries que adquireixen la capacitat de destruir les cèl·lules ja infectades.

La generació d’anticossos és el principal objectiu d’una vacuna, però sumar també immunitat cel·lular és molt important per reforçar la resposta immunitària i millorar la protecció enfront del virus, recorda l’Institut.

Els primers resultats de l’estudi CombivacS assenyalen que una pauta de vacunació combinada indueix a una resposta potent tant humoral com cel·lular enfront de la covid-19, unes dades que, si es confirmen en el temps, poden facilitar el disseny de pautes futures de vacunació basades en la combinació de vacunes.

Aquesta nova informació es produeix després de la confusió generada entre la població menor de 60 anys vacunada amb AstraZeneca i que li falta completar la segona dosi.

CombivacS reitera que la pauta de vacunació combinada potència de manera «molt significativa» la immunitat humoral, de manera que els anticossos aconseguits són fins i tot superiors als observats amb dues dosis d’una mateixa vacuna.

Ara ressalta que els nous resultats també assenyalen una major immunitat cel·lular.

En concret, les dades de CombivacS secunden que, mentre que la resposta cel·lular enfront del SARS-CoV-2 no varia després de la vacunació amb dues dosis d’AstraZeneca, la vacunació amb una dosi d’AstraZeneca i una segona de Pfizer indueix un augment quatre vegades superior en la producció d’interferó gamma (proteïna que ajuda a donar resposta immunitària cel·lular).

Segons l’estudi, els títols d’anticossos es van multiplicar per 150 als 14 dies d’haver administrat la segona dosi de Pfizer, un efecte que ja era evident als 7 dies.