Com s’ha de cobrar el premi de la loteria?

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Ahir, 22 de desembre, va tornar a celebrar-se un any més el tradicional sorteig de la Loteria Nacional. Una cita a la qual tots acudim amb il·lusió i amb l’esperança que per fi el nostre número sigui un dels extrets en el bombo.

Si, afortunadament, aquest hagi estat el cas, cal tenir alguns aspectes clars a l’hora d’anar a cobrar el nostre premi.

Per exemple cal saber que poden fer-se efectius a partir de les 18.00 h del mateix dia del sorteig, una vegada han sortit els llistats definitius i s’han validat convenientment.

Els premis fins a 2000 euros poden cobrar-se en qualsevol administració de loteria, però si se supera aquest import, cal acudir a les entitats financeres habilitades. És important saber que no cal ser client per a poder cobrar un premi, i per tant el banc no pot obligar a ningú a obrir un compte per a poder fer-lo efectiu, així com tampoc cobrar cap mena de comissió per aquesta operació.

Si hi ha més d’un premiat, és a dir, si el dècim es comparteix entre diverses persones, és necessari que en el moment del cobrament es manifesti aquest fet perquè el banc pugui emetre un certificat acreditatiu de la part proporcional a cada persona a efectes fiscals.

Si per contra va una persona sola i després reparteix el premi, aquest s’entendrà com una donació que haurà de declarar-se convenientment en la declaració de la renda.

El termini per a cobrar és de tres mesos comptats a partir de l’endemà del dia del sorteig.
En el cas que el que tinguem siguin participacions, el premi haurà d’anar-se’n a cobrar a l’entitat que hagi emès les paperetes o bé al lloc on estiguin els dècims originals dipositats.

Com ja sabem, Hisenda es quedarà amb el 20% dels premis, això sí, només dels premis considerats majors (primer, segon i tercer), perquè són els que excedeixen de 20.000 euros. La retenció fiscal s’aplicarà ja directament, per la qual cosa en anar a cobrar, ja ens ho hauran descomptat del total.

Però… i què passa si el nostre dècim està trencat o danyat? Doncs, que per a aquests casos existeix un protocol pel cobrament. El primer que hem de fer és acudir a l’administració de loteria i sol·licitar que es reconegui com a bitllet oficial. Si el deteriorament és més gran i és difícil reconèixer la seva validesa, l’organisme legitimat per a la seva comprovació és la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

En qualsevol cas s’aconsella que es presenti el dècim en un sobre tal com l’hem trobat, sense intentar arreglar-lo amb zel o una altra tècnica, i esperar que l’autoritat competent ens doni una resolució favorable.