Aquesta matinada entrarem a l’horari d’hivern

La matinada d’aquest pròxim diumenge 25 d’octubre, es canvia l’hora, quan siguin les 03:00 hores tornaran a ser les 02:00 hores, finalitzant així l’horari d’estiu.

Es recuperarà un any més l’horari d’hivern, d’acord amb la Directiva Europea del Canvi d’Hora que s’aplica a tots els Estats de la UE.

El canvi d’hora va començar el 1974

El canvi d’hora va començar a generalitzar-se a partir de 1974, després de la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir avançar el rellotge per aprofitar millor la llum del sol i consumir així menys electricitat. S’aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys.

​El canvi d’hora s’efectua sempre l’últim diumenge del mes d’octubre en el cas de l’horari d’hivern, quan el rellotge es retarda una hora, i l’últim diumenge del mes de març, quan s’avança una hora donant inici a l’horari d’estiu.