Més ajuts econòmics de l’Ajuntament de Vic per projectes de cooperació internacional

Els ajuts de fins a 12.000 euros per projecte es podran sol·licitar fins al 31 de maig

Fins al 31 de maig les entitats sense ànim de lucre que treballin projectes de cooperació internacional ja poden demanar un nou ajut de l’Ajuntament de Vic, de fins a 12.000 euros, per finançar projectes de codesenvolupament, drets humans i educació al desenvolupament

L’objectiu és el de finançar activitats adreçades a impulsar la cohesió social i el desenvolupament humà sostenible, l’eradicació de la pobresa i de les desigualtats, i el desplegament efectiu dels drets humans i la seva protecció. 

El regidor de Ciutadania i Cooperació, Josep-Ramon Soldevila, destaca la importància de la subvenció detallant que l’ajut permetrà Vic seguir treballant més enllà de la ciutat per “reimpulsar projectes socioeducatius a nivell internacional”

En aquesta nova línia d’ajuts s’hi poden acollir totes les entitats sense ànim de lucre de Vic, degudament constituïdes, i que segueixin els criteris que es poden consultar a seuelectronica.vic.cat. L’ajut no podrà superar el 80% del cost total del projecte

On s’han de presentar les sol·licituds

Totes les sol·licituds es poden presentar, dins el termini especificat a la seuelectronica.vic.cat i cal complir els requisits que es detallen en aquest enllaç. 

En cas de tenir dubtes a l’hora de fer els tràmits electrònics de l’Ajuntament de Vic es pot contactar amb el servei OAC 360° que ofereix atenció personalitzada per ajudar a fer les gestiones telemàtiques sense haver-se de personar a l’Ajuntament.