Ja es poden sol·licitar ajuts econòmics per projectes d’interès social a Vic

Les entitats sense ànim de lucre poden demanar ajuts de 3.000 a 15.000 euros fins el 7 de juny

Les entitats sense ànim de lucre que treballin projectes d’interès social ja poden sol·licitar un nou ajut de l’Ajuntament de Vic que va de 3.000 euros (projectes i activitats de participació i sensibilització amb els col·lectius vulnerables) fins a 15.000 euros. Els ajuts permetran finançar els projectes o activitats que complementin i donin suport als serveis municipals en l’àmbit social o que siguin d’interès públic. En cap cas es podrà superar el 80% del cost total del projecte

L‘objectiu principal d’aquesta convocatòria és finançar projectes de suport a la infància, a l’adolescència, la joventut i famílies amb situacions de vulnerabilitat social, pobresa o exclusió social, també de promoció i protecció de les persones grans, així com la promoció de l’autonomia i atenció a la dependència i projectes i activitats de participació i sensibilització amb col·lectius vulnerables

La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, destaca la importància de la subvenció detallant que l’ajut permetrà trobar sinergies entre les entitats que desenvolupen projectes socials i l’administració per 

poder arribar a totes aquelles situacions que necessiten un acompanyament. “Cal que totes les entitats s’hi puguin sumar per poder avançar conjuntament i fer front a les situacions de desigualtat i vulnerabilitat”, afegeix Homs

En aquesta nova línia d’ajuts s’hi poden acollir totes les entitats sense ànim de lucre de Vic que estigui degudament constituïdes i inscrites en el registre oficial corresponent

On s’han de presentar les sol·licituds? 

Totes les sol·licituds es poden presentar fins al 7 de juny a la seuelectronica.vic.cat i cal complir els requisits que es detallen en la convocatòria

En cas de tenir dubtes a l’hora de fer els tràmits electrònics de l’Ajuntament de Vic es pot contactar amb el servei OAC 360° que ofereix atenció personalitzada per ajudar a fer les gestiones telemàtiques sense haverse de personar a l’Ajuntament. 

El servei dOAC 360o està disponible de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, trucant al 93 595 48 04 o escrivint a oac360 @vic.cat