L’Ajuntament de Vic aprova l’ampliació del CAP del Remei

L'objectiu és oferir una millor atenció a la ciutadania

El ple va aprovar, amb l’abstenció d’ERC, Capgirem Vic i el PSC, la modificació de crèdit, finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals que permetrà la compra d’un local adjacent al CAP del Remei per ampliar l’espai i oferir una millor atenció a la ciutadania.

Tal com va explicar la regidora d’Economia, Núria Homs, la ciutat necessita que els seus equipaments de salut millorin en qualitat i s’ajustin encara més a les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes i, per aquest motiu, l’Ajuntament comprarà el local adjacent per 160.000 euros.

Una altra necessitat per a la ciutat és la modificació del pla d’inversions per poder fer front a la inversió per a la millora de l’enllumenat i també a la puja de preus tan considerable que està patint tothom i que l’ajuntament no n’és exempt, va detallar la regidora Homs. Aquest crèdit extraordinari i suplements de crèdit per fer front a aquestes necessitats de ciutat seran dotats amb Romanent Líquid de Tresoreria per import total de 2.008.350,00 €.

La regidora va apuntar que “pel que fa a les modificacions del PAIF s’ha fet una revisió exhaustiva de totes aquelles partides de les quals es preveu un sobrant a final d’exercici, per tal de dotar un suplement de crèdit allà on faci falta: com és el nou projecte d’inversió de millores d’enllumenat”.

El regidor d’ERC, Josep Lluís Garcia, va alegrar-se per la bona iniciativa i de les inversions que fa CatSalut al CAP Vic Nord, “tot i que esperàvem que també s’hi fes una gran inversió”. Garcia va animar a fer una proposta més valenta perquè el CAP Vic Sud pugui tenir totes les garanties. Per altra banda, va mostrar el seu desacord en la partida destinada al Circuit d’Osona, apel·lant a la reflexió sobre “què podrien fer qualsevol club o entitats esportiva de la ciutat amb tant diners”. També va reclamar la importància de la millora de la passera del camí de Santa Eugènia i  l’adequació del pàrquing paisatgístic.

El regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va explicar que estan a favor de la compra del local del CAP del Remei. Cumeras considera que “els romanents s’han de fer servir per mesures excepcionals. En aquest cas, l’augment del preu de l’energia ho és”. 

Per altra banda, Cumeras va apuntar que es modifica un 3% del pressupost total “No creiem que sigui gaire seriós modificar el pressupost mig anys després d’haver-lo aprovat. Dona la sensació que no teniu les línies ben definides”. També va destacar la importància de la partida de la passera de Santa Eugènia: “és important, perquè al mes d’abril dues persones hi van perdre la vida, si teniu un projecte de millora s’hauria de fer ja, o fa un any”. 

Carme Tena va explicar que “compartim la majoria de les partides però no compartim que s’hagin de donar 100.000 euros al Circuit d’Osona”.