Solsona obre el procés per una plaça de conserge d’escola

Les persones interessades tenen temps de presentar sol·licitud fins al dia 28

L’Ajuntament de Solsona ha obert el procés de selecció, mitjançant un concurs oposició, d’una plaça de conserge d’escola i de constitució d’una borsa de treball per cobrir temporalment vacants o substitucions en aquest lloc de feina. L’oferta és per a jornada completa, amb horari de matí i tarda. Les persones que hi estiguin interessades poden presentar la sol·licitud d’admissió fins al dia 28 d’aquest mes.

La plaça de conserge d’escola té les funcions d’atenció al públic; custòdia d’equipaments i material; obertura i tancament d’instal·lacions; seguiment del material del centre; realització de tasques de neteja, manteniment i reparació, distribució de documentació i correspondència interna, així com altres tasques similars.

Per optar a aquest lloc cal tenir el certificat d’escolaritat i el nivell elemental (B1) de català. El procés de selecció constarà de dues fases, la d’oposició, amb una prova teòrica, una de pràctica i una entrevista entre les persones que hagin obtingut la millor puntuació, i la de concurs per valorar els mèrits dels aspirants que hagin resultat aptes a la fase prèvia. Les bases de la convocatòria i la documentació necessària es poden descarregar del web municipal (Convocatòria C06/2021. Una plaça de conserge d’escola i constitució d’una borsa de treball — Ajuntament de Solsona (ajsolsona.cat)).