S’obre el termini per sol·licitar beques per les activitats d’estiu d’Igualada

L’ajut pot ser d’un màxim del cincuanta per cent del cost de l’activitat i pot sol·licitar-se fins al 7 de maig

Del 7 d’abril al 7 de maig, l’ajuntament d’Igualada obre el termini per demanar  les beques per les activitats d’estiu. Aquests ajuts estan destinats a joves d’entre 3 i 16 anys que estiguin empadronats a Igualada amb una antiguitat mínima de tres mesos. 

Les Beques Patronat Garcia Fossas estan gestionades pel Departament d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada i van destinades a les famílies que vulguin inscriure als seus fills i filles a un estiu de lleure educatiu, durant el període no escolar, i necessitin un suport econòmic per fer front a la despesa. 

L’ajut pot ser per un import del cinquanta per cent del cost de l’activitat amb un límit de 135 euros per infant sol·licitant. En el cas de les activitats d’APINAS, el límit serà de 270 euros per motius de ràtio dels grups d’activitats. Si l’infant beneficiari de la beca no s’inscriu a l’activitat perdrà la beca i conseqüentment no es farà el pagament a l’entitat organitzadora.

La informació i la sol·licitud de beca  es pot fer de forma telemàtica al web de l’Ajuntament d’Igualada: www.igualada.cat Caldrà clicar el botó “e-Tràmits” i en el cercador indicar «beques estiu». Aquesta plataforma permet entregar de forma telemàtica la documentació necessària per completar el tràmit. També poden fer la sol·licitud de forma presencial, a l’Oficina d’atenció ciutadana, demanant cita prèvia al 93 803 19 50.

A partir de les 12h del matí del dia 14 de maig, les persones interessades rebran un correu electrònic informant de la concessió o denegació de la beca. En cas afirmatiu, aquest correu servirà per justificar la concessió.