Les votacions per prioritzar les actuacions acordades a Manresa es farà a partir del 18 d’octubre

Cada Consell de Districte compta amb un pressupost de 30.000 euros per tal de prioritzar aquelles actuacions que es consideren més necessàries

Aquest dilluns 18 d’octubre s’obrirà el procés de votació per prioritzar les actuacions de millora acordades en el marc dels Consells de Districte de la Ciutat. Per primera vegada, la votació es realitzarà a través de la plataforma Decidim Manresa —la plataforma que agrupa els processos participatius que s’impulsen des de l’Ajuntament de Manresa—amb l’objectiu d’obrir més el procés i d’incrementar la participació.

El pressupost destinat a aquest procés és de 120.000 euros (30.000 euros per cada Consell de Districte). Podran participar en la votació totes les persones empadronades a Manresa majors de 16 anys, que podran escollir tres actuacions de cada un dels quatre districtes. El procés estarà obert fins al dia 1 de novembre.

El vot electrònic també es podrà exercir des dels locals de les diferents Associacions de Veïns i de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, que col·laboren amb la iniciativa. En aquests locals, també hi haurà la possibilitat de realitzar la votació en format paper. Per votar de manera electrònica, cal registrar-se primer a la pàgina web de Decidim Manresa (si ja s’ha fet en algun altre procés no caldrà tornar-ho a fer). Per a les votacions en paper, es demanarà el DNI i la data de naixement per tal de poder comprovar si s’està empadronat a Manresa i s’és major de 16 anys.

La ciutat es divideix en quatre districtes: el districte centre, el districte nord, el llevant i el ponent. En cada un d’aquests quatre districtes existeix un òrgan de participació ciutadana que s’anomena Consell de Districte. És en el marc d’aquest òrgan de participació que, abans de la votació que s’iniciarà dilluns, es van proposar i debatre les diferents actuacions de millora que calen als barris de la ciutat, que ara es podran escollir a través de la plataforma Decidim Manresa.

Un cop finalitzat el període de votacions (l’1 de novembre) els diferents consells de districte es tornaran a trobar per analitzar els resultats i decidir la priorització de les actuacions, tenint dos aspectes claus en consideració: el resultat de les votacions i l’equilibri territorial.

Consells de Districte

-Districte Centre: barris de Vic-Remei, Escodines, Barri Antic i Passeig i Rodalies.

-Districte Llevant: barris de Sant Pau, Comtals, Sagrada Família, Font dels Capellans, Cal Gravat, Balconada, Viladordis i Cots-Guix-Pujada Roja.

-Districte Nord: barris de Poble Nou i Carretera de Santpedor.

-Districte Ponent: barris de Plaça Catalunya-Barriada Saldes, Mion-Puigberenguer, Valldaura, Miralpeix, Suanya, Xup, Torre Santa Caterina, La Guia, Bellavista i Sol i Aire.

Formen part de cada Consell de Districte: un regidor delegat de l’alcalde que exerceix de regidor o regidora de districte; un regidor membre de la llista més votada a l’àrea del districte en les últimes eleccions municipals, que exerceix la presidència de la mesa del consell; les AAVV del territori; fins a un 25% d’entitats del territori; un representant per cadascun dels partits amb representació municipal; ciutadans del territori; i un funcionari municipal com a dinamitzador que també aixeca acta de la sessió.

Actuacions proposades

Districte de Ponent:

 • Retolació dels carrers.

Barri Bellavista.  Pressupost estimat de 6.700 euros.

 • Punt de Llum a prop de la planxisteria (carrer Sol i Aire, 7).

Barri Sol i Aire. Pressupost estimat de 3.490 euros.

 • Redistribució racional de bancs pel barri. Substitució o manteniment dels mateixos.

Barri Valldaura. Pressupost estimat de 6.000 euros

 • Arreglar l’entarimat fix de la Plaça Catalunya.

Barri Plaça Catalunya. Pressupost estimat de 4.750 euros.

 • Redistribució dels bancs del barri. Substitució o manteniment dels mateixos.

Barri El Xup. Pressupost estimat de 4.000 euros

Districte Centre

 • Cartells informatius amb la història, llocs d’interès i elements simbòlics de cada barri.

Tots els barris del districte. Pressupost estimat de 1.000 euros per barri (4.000 euros en el cas del districte Centre).

 • Dignificació de locals comercials i cartells. Aprofitar aparadors de locals comercials en desús per vinilar-los, aconseguint una millora estètica o aprofitant l’espai per a posar-hi informació. A la vegada, retirar cartells de locals comercials antics o fets malbé.

Tots els barris del districte. Pressupost estimat de 1.000 euros per barri (4.000 euros en el cas del districte Centre).

 • Bancs accessibles per a la gent gran i papereres a la Divina Pastora.

Barri Escodines. Pressupost estimat de 15.775 euros.

 • Fer una actuació de millora als jardins de Casa Caritat.

Barri Vic-Remei. Fer una primera fase amb un pressupost de 20.000 euros.

Districte Llevant

 • Millora del parc infantil, habitatges Sagrada Família. Millora del paviment, connexió xarxa de clavegueram i font de boca nova.

Barri Sagrada Família. Pressupost estimat de 6.500 euros.

 • Senyalització de les cases de pagès.

Barri Viladordis. Pressupost estimat de 3.500 euros.

 • Cobertura escenari pista poliesportiva.

Barri La Balconada. Pressupost estimat de 15.542 euros

 • Posar bancs al barri distribuïts perquè les persones grans puguin descansar al caminar.

Barri Les Cots-Guix Pujada Roja. Pressupost estimat de 4.000 euros.

 • Cartells informatius amb la història, llocs d’interès i elements simbòlics de cada barri

Barris Els Comtals, Font dels Capellans, Cal Gravat, La Balconada, Sagrada Família, Les Cots-Guix Pujada Roja, Sant Pau, Viladordis. Pressupost estimat de 1.000 euros per barri (8.000 euros en el cas del districte Llevant).

 • Projecte antic camp de futbol.

Barri Sant Pau. Pressupost estimat de 15.000 euros.

 • Connexió entre el barri de Sant Pau i el barri de La Balconada.

Barri Sant Pau. Pressupost estimat de 15.000 euros

 • Posar papereres. Al camí adjacent a la carretera entre Manresa i Viladordis. Aquestes papereres es podrien ubicar al mateix lloc on es preveu instal·lar els bancs.
  Barri Viladordis. Pressupost estimat de 950 euros.
 • Dignificació de locals comercials i cartells. Aprofitar aparadors de locals comercials en desús per vinilar-los, aconseguint una millora estètica o aprofitant l’espai per a posar-hi informació. A la vegada, retirar cartells de locals comercials antics o fets malbé.
  Tots els barris del districte. Pressupost estimat de 200 euros per local (8.000 euros en el cas del districte Llevant).
 • Procés participatiu del Solar de l’Antic Institut. Realitzar un procés participatiu per definir una proposta pel Solar de l’Antic Institut.

Barri Cal Gravat. Pressupost estimat de 6.000 euros.

 • Posar 4 pals/cartelleres al barri per donar a conèixer la informació al veïnat.

Barri La Balconada. Pressupost estimat de 4.000 euros.

 • Instal·lar panells/mapes per informar de les torres

Barri Font dels Capellans. Pressupost estimat de 4.000 euros.

Districte Nord

 

 • Cartells informatius amb la història, llocs d’interès i elements simbòlics de cada barri.

Barri Carretera de Santpedor i Poble Nou. Pressupost. Estimat de 1.000 euros per barri (2.000 euros en el cas del districte Nord).

 • Millora de l’accessibilitat de passos de vianants als entorns de Font del Gat i Abat Oliba.

Barri Poble Nou. Pressupost estimat de 8.500 euros.

 • Millora d’un tram de vorera a l’avinguda Bases de Manresa (entre Abat Oliba i Cintaires).

Barri Carretera de Santpedor. Pressupost estimat de 7.500 euros.

 • Reparar tram de vorada a l’avinguda Universitària, davant la FUB (1a fase).

Barri Poble Nou. Pressupost estimat de 12.500 euros.

 • Renovació de la tanca perimetral del parc infantil del carrer Bernat de Cabrera (darrera UPC).

Barri Carretera de Santpedor. Pressupost estimat de 4.500 euros.

 • Millora de l’accessibilitat al carrer Ginjoler – passatge Ginjoler.

Barri Poble Nou. Pressupost estimat de 3.800 euros.

 • Renovació dels bancs del parc infantil del carrer Carrasco i Formiguera.

Barri Poble Nou. Pressupost estimat de 3.500 euros.

 • Treballs de millora del paviment del carril bici al carrer de la Font del Gat.

Barri Poble Nou. Pressupost estimat de 10.000 euros.

 • Reparació del flonjall del paviment a la cruïlla entre avinguda Universitària i carrer Concòrdia.

Barri Poble Nou. Pressupost estimat de 9.500 euros.

 • Reparació d’un tram de paviment a l’avinguda dels Dolors amb carrer Joana Herms.

Barri de Carretera Santpedor. Pressupost estimat de 2.500 euros.

 • Millora del paviment del carrer Guillem Catà.

Barri Poble Nou. Pressupost estimat de 2.500 euros.

 • Reparació del flonjall a la calçada del carrer Santa Joaquima amb carrer Pep Ventura.

Barri Carretera Santpedor. Pressupost estimat de 2.200 euros.

 • Crear més zones de lleure al Parc de Can Font: posar-hi bancs, més jocs, senyalitzacions bicicletes i gossos.

Barri Carretera Santpedor. Pressupost estimat de 20.000 euros

 • Ombrejar el Parc del Museu de la Tècnica.

Barri Carretera Santpedor. Pressupost estimat de 20.000 euros

 • Arreglar i moure bancs dels carrers Abat Oliba i Font del Gat.

Barri del Poble Nou. Pressupost estimat de 4.000 euros.

 • Treure les arrels d’arbres del carril bici del carrer Font del Gat.

Barri del Poble Nou. Pressupost estimat de 16.000 euros.

 • Dignificació de locals comercials i cartells.

Barri Carretera Santpedor i Poble Nou. Pressupost de 200 euros per local. 1000 euros per barri (2.000 euros en el cas del districte Nord).