L’Ajuntament de Manresa obre la convocatòria per crear una borsa de tècnics en Treball Social

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juny

Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Manresa. ACN

L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives per concurs de mèrits per a la creació d’una llista d’aspirants per a possibles nomenaments interins de tècnics/ques de grau mitjà en Treball Social. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juny.

Les persones que optin a les places caldrà que acreditin la titulació Grau en Treball Social o Diplomatura en Treball Social o bé en condicions d’obtenir-la en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives.

El termini de vigència d’aquesta borsa serà de dos anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, es pot consultar la pàgina web municipal.