El govern de Manresa manifesta el seu rebuig a la transferència del superàvit a l’Estat

A Manresa, la mesura podria comportar la pèrdua de la gestió directa de 201.704 euros

Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Manresa. ACN

El govern municipal de Manresa manifesta el seu total rebuig a l’aprovació que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha fet de la proposta del govern espanyol que insta els ajuntaments a transferir els seus estalvis a la hisenda estatal en forma de préstec, que retornaria durant els propers 15 anys i que només es podrien destinar a aquells &agra ve;mbits que determinés l’Estat. Considera que es tracta d’una decisió que atempta directament contra el principi bàsic de l’autonomia local i que pot afectar greument a la viabilitat dels ajuntaments.

Els superàvits són fruit de la bona gestió de les administracions locals, que des de fa uns mesos reclamen precisament al govern espanyol poder destinar-los a mesures de recuperació social i econòmica per fer front a la crisi de la Covid-19, més enllà del 20% sobre el total del superàvit que l’Estat ha autoritzat fins ara. L’administració local és qui millor coneix el territori i la que pot actuar amb més eficàcia en la realització de polítiques de recuperació social i econòmica que beneficiïn al conjunt de la ciutadania.

La resposta del govern estatal, però, ha estat en la direcció contrària, amb l’aprovació d’un decret perquè els ajuntaments li transfereixin els seus estalvis.

L’Ajuntament de Manresa disposa d’un superàvit de 252.130 euros, el 20% dels quals (50.426 euros) ja ha estat destinat al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica per fer front a la crisi de la Covid. Per tant, la mesura del govern estatal, a Manresa, podria comportar la pèrdua de la gestió directa de 201.704 euros.

El govern manresà s’hi posiciona totalment en contra en ser un clar perjudici per a l’Ajuntament i per a la ciutadania de Manresa i reclama poder fer ús de la seva capacitat financera. Considera també que els municipis no han de fer de banc de l’Estat espanyol. La gestió municipal s’ha de fer exclusivament en clau local i els diners del consistori han de revertir en benefici dels veïns i veïnes i del teixit associatiu, empresarial i comercial que està patint la crisi derivada de la Covid-19.