554 persones participen en l’enquesta sobre la transformació del carrer Guimerà de Manresa

L’Ajuntament va decidir iniciar el procés participatiu per acabar de definir com ha de ser la futura illa de vianants

L’enquesta per definir la transformació del carrer Guimerà en illa de vianants es va tancar aquest dijous 30 de setembre amb la participació de 554 persones. D’aquestes, 334 van respondre el qüestionari a través de la web Decidim Manresa —la plataforma que agrupa els processos participatius que s’impulsen des de l’Ajuntament de Manresa—, m entre que la resta es van recollir de manera presencial, a peu de carrer —a través dels enquestadors que es desplaçaven per l’àrea d’influència del vial— i a través també de diferents comerços de la zona.

Cal tenir en compte que caldrà fer un procés de depuració en les enquestes que s’han contestat de manera presencial per tal de contrastar-les amb el padró municipal i la data de naixement. També es comprovarà que no hi hagi enquestes duplicades amb el mateix DNI. Un cop fet aquest procés, es farà l’explotació estadística dels resultats i el seu posterior anàlisi, que seran passos previs a la decisió final.

El procés participatiu del carrer Guimerà també ha comptat amb vuit sessions informatives. D’aquestes, cinc van ser públiques —l’acte de presentació i els quatre Consells de Districte— i les tres restants van ser específiques: una d’elles es va celebrar en el marc del Consell de Mobilitat i les altres dues per tal d’informar a comerciants i veïns. En total, van participar en aquestes sessions 169 persones.

L’Ajuntament de Manresa va decidir iniciar el procés participatiu per acabar de definir com ha de ser la futura illa de vianants per l’alta complexitat del carrer, principal eix comercial de la ciutat en el qual conflueixen diversos interessos i tipologies d’usuaris. El Guimerà té 484 veïns, 150 activitats econòmiques, una important densitat de trànsit i un pes considerable del bus urbà, amb més de 4.400 usuaris diaris.