Manresa inicia diverses actuacions de millora de camins rurals

Aquesta setmana ha arrencat una primera fase de treballs als camins dels Casals, Hortet del Poal, Joncar, Grau i Ravall del Solell. L’actuació es farà sobre una superfície de 10.643 m2 i té un pressupost de 48.188 euros

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana diverses actuacions de millora de camins rurals que estan inclosos dins el Pla de Millora de l’Espai Públic 2021. Aquests treballs es desenvoluparan durant un mes al Camí dels Casals, Camí dels Hortets del Poal, Camí del Joncar, Camí del Grau i Camí del Raval del Solell.

Les actuacions tenen l’objectiu de resoldre el deteriorament i les irregularitats dels camins, derivades sobretot de l’acció de l’aigua de pluja i de les deficiències del drenatge que provoquen l’aparició constant de sots al ferm i xaragalls, en els trams de més pendent i també en els trams amb pendent nul·la.

Els treballs d’arranjament consisteixen en un reperfilat del terreny amb motoanivelladora o retroexcavadora per tal de millorar la planimetria del camí i, en general, es preveu la construcció d’una cuneta de terres per tal re reconduir  l’aigua fins a un punt de desguàs i l’estesa de tot-u artificial amb un gruix de 5 cm.

Aquesta primera fase d’actuació es farà sobre una superfície de 10.643 m2 i té un pressupost de 48.188 euros. En aquests moments s’està redactant la proposta d’una segona fase de treballs, que ampliarà les actuacions a més camins fins a arribar a completar els 80.000 euros previstos per aquest any.

En una visita realitzada aquest matí a les obres en marxa al Camí dels Casals, el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat, ha destacat el fet que “és la primera vegada que hi ha una partida dedicada als camins rurals inclosa dins el Pla Millora de l’Espai Públic i és voluntat de l’Ajuntament de donar-li continuïtat els propers anys”. Segons el regidor “la inclusió dels camins dins el pla permet realitzar una millor planificació, any a any, de les adequacions que necessiten els camins, així com destinar-hi més pressupost i garantir un nivell òptim d’accessibilitat”.

Cal recordar el Pla de Millora de l’Espai Públic des de fa cinc anys està dedicat a la millora de calçades, voreres i parcs infantils, amb una dotació anual d’un milió d’euros. Enguany aquest pla ha destinat 350.000 euros per millorar calçades, 450.000 euros per millorar voreres i espais de vianants, 120.000 euros per a parcs infantils i també preveu 80.000 euros per a camins rurals.

El terme municipal de Manresa té un total de 184,8 quilòmetres de camins rodats, dels quals 109,3 corresponen a camins públics. Es tracta d’una xarxa prou significativa si es té en compte que la xarxa de carrers és de 157,5 quilòmetres. La majoria dels 109,3 quilòmetres de camins públics són de terra (79,35), mentre que 17,92 quilòmetres estan pavimentats amb aglomerat asfàltic o de formigó i 12,03 quilòmetres són de paviment granular.