L’Ajuntament de Berga i Bergacomercial signen un conveni per executar el Pla de Xoc de Dinamització Comercial de 2020

L’Ajuntament de Berga i Bergacomercial han signat un conveni per portar a terme l’execució del Pla de Xoc de Dinamització Comercial de 2020 i apaivagar els efectes causats per la pandèmia de la Covid-19 al teixit comercial local.

L’estat d’alarma i la posterior crisi econòmica i social ha tingut un impacte negatiu sobre el comerç i els serveis de la ciutat que ha suposat unes pèrdues acumulades del 10,94% fins al mes de juny, segons dades de la Direcció General de Comerç extretes a través de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquestes dades posen de manifest la necessitat de sumar esforços en la recta final de l’any, per esmorteir l’impacte de la crisi sanitària.

En aquest sentit, els grups municipals del consistori berguedà, reunits en sessió extraordinària el passat 18 de juny, van aprovar unànimement una modificació de crèdit per incloure una partida pressupostària específica per a la realització de campanyes en l’àmbit del comerç per reactivar el sector comercial i de serveis de la ciutat afectat per la Covid-19. La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, s’ha mostrat satisfeta d’haver pogut formalitzar aquest conveni i poder “treballar amb l’entitat per buscar la manera de fer que els diners puguin revertir en la reactivació comercial del sector a tota la ciutat”.

Pla de Xoc de Dinamització Comercial de Berga de 2020

L’objectiu del conveni és impulsar el model comercial urbà de la ciutat des dels principis de cooperació i coordinació per tal d’establir accions de complementarietat entre els programes d’activitats previstos pel consistori i l’entitat comercial, fent especial èmfasi en la situació actual de crisi sanitària, social i econòmica i treballant localment per minimitzar les dificultats del sector mitjançant campanyes de dinamització comercial durant l’últim trimestre de 2020. Per tot això, l’Ajuntament de Berga ha atorgat una ajuda econòmica de 20.000 € a l’associació de comerciants per contribuir a l’execució del Pla de Xoc de Dinamització Comercial de Berga de 2020. El president de Bergacomercial, Xavi Orcajo, ha destacat que “els recursos aportats per l’ajuntament i els recursos propis de l’entitat permetran fer accions per incentivar el consum local i campanyes enfocades als sectors més afectats per la pandèmia”.

Accions pel conjunt d’establiments berguedans

Les diferents campanyes del Pla de Xoc de Dinamització Comercial de Berga que es portaran a terme i les accions de dinamització pretenen beneficiar el conjunt d’establiments comercials, hostaleria, restauració i serveis de la ciutat, tenint en compte que el consistori ha de vetllar per tot el teixit comercial berguedà. Més enllà d’aquest conveni, també s’han plantejat accions per valor de 20.000 € addicionals. Un de les actuacions que s’han portat a terme ha estat la campanya de cinema a la fresca realitzada durant l’estiu en diverses places de la ciutat. L’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha explicat que la voluntat del consistori és poder fer un conveni plurianual per establir les línies estratègiques que s’han de portar a terme en matèria de comerç.

Venturós ha comentat la importància de “fomentar el creixement de les persones que realitzen les seves compres al petit comerç. La pandèmia també ens ha fet ser conscients del munt de possibilitats que tenim i que van més enllà de les grans superfícies comercials”.