L’Ajuntament d’Igualada impulsa ajuts de fins a 20.000€ per rehabilitar habitatges buits i destinar-los a lloguer assequible

L’objectiu d’aquestes subvencions és doble: millorar els immobles desocupats i augmentar el nombre de pisos en lloguer assequible

L’Ajuntament d’Igualada ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació  de pisos buits amb l’objectiu que aquests, un cop reformats, es lloguin a través de la  Borsa d’Habitatge de Lloguer Assequible durant cinc anys i s’ampliï l’oferta de lloguer a  la ciutat. 

La convocatòria d’aquests ajuts presenta importants millores respecte anteriors  edicions. Per primera vegada s’ha aprovat concedir un ajut de fins a 20.000 € per la  reforma de cada pis buit. Amb aquest ajut, el propietari no ha de cofinançar res ja que  l’Ajuntament assumeix la totalitat del cost de les reformes fins arribar a aquest import  màxim de 20.000€ 

A més, l’Ajuntament avança el 20% d’aquest ajut per fer els pagaments inicials de  l’obra i la resta s’anirà abonant durant la reforma. Els diners es poden destinar a  reforma de banys i cuines, instal•lacions d’aigua, gas, calefacció o electricitat,  aïllaments tèrmics o acústics, terres, portes, finestres, barreres arquitectòniques o  qualsevol acció de millora de l’habitatge. 

A canvi els propietaris dels pisos que es reformin amb aquests ajuts es comprometen a llogar-lo través de la Borsa de Lloguer Assequible d’Igualada durant 5 anys.  L’Ajuntament garanteix el cobrament del lloguer i el retorn del pis en bon estat perquè  els propietaris puguin llogar amb tranquil•litat.  

L’ajut per a reformar habitatges buits es pot demanar des d’ara i fins el dia 31 de juliol.  L’objectiu final és aconseguir que s’obrin els pisos buits de la ciutat i s’ampliï l’oferta de  lloguer assequible. La Tinent d’alcalde, Carme Riera, ha posat en valor aquesta ajuda  ja que beneficia al propietari i al futur llogater ja que “mentre que un pis buit es  deteriora, un pis reformat i amb un llogater que el cuidi és una tranquil•litat per al  propietari i una contribució a la societat”.  

Impuls de la masoveria urbana a Igualada 

Carme Riera també ha exposat una altra iniciativa que s’està iniciant a la ciutat per  rehabilitar pisos buits: la Masoveria Urbana. És una iniciativa que posa en contacte  propietaris d’immobles que requereixen rehabilitacions amb persones que necessiten  un habitatge i tenen els recursos i el temps per fer les reformes. Riera ha animat als  propietaris d’immobles que vulguin participar o conèixer més d’aquest projecte a “Masoveria”. 

Tant pel que fa als ajuts de rehabilitació com pel projecte de Masoveria Urbana es pot  demanar més informació a l’Oficina Local d’Habitatge situada a l’ajuntament, (93 803  19 50)