El mercat setmanal a Solsona genera un impacte econòmic indirecte de 21.760 euros

En total, cada divendres es gasten 43.050 euros a les parades i als establiments locals

L’impacte econòmic d’un dia de mercat setmanal del divendres a Solsona és de 43.051 euros, dels quals 21.760 corresponen als diners que es gasten a establiments de comerç local i restauració. Són dades que es desprenen de l’estudi del mercat que el maig passat va realitzar la regidoria de Desenvolupament Local, a través de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, amb la col·laboració de la consultoria J3B3 i el cicle formatiu d’Activitats comercials de l’Escola Arrels.

Segons aquest informe, cada euro invertit en l’organització del mercat del divendres es multiplica per 90, aproximadament. “Tot i que aquestes dades poden variar molt en funció de les dates i l’època de l’any, aquest càlcul ens indica que el retorn econòmic és molt positiu”, opina el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner. La despesa estimada en l’organització del mercat s’estima en uns 24.000 euros anuals entre neteja viària i hores de dedicació del tècnic municipal de Comerç, la brigada municipal i la Policia Local.

Aquest estudi parteix del treball de camp desenvolupat durant dos divendres de maig consistent en la quantificació de les persones que acudeixen al mercat i la realització de prop de 200 enquestes. Les dades posen de manifest que tres quartes parts dels visitants al mercat hi compren, amb una despesa mitjana de 19,5 euros per persona, amb la qual cosa es generen 21.292 euros d’impacte directe per a les parades.

Però els visitants pràcticament es gasten el mateix al mercat que als establiments solsonins. Es calcula que el 68% aprofiten per comprar al comerç local amb una despesa mitjana de 18,74 euros i s’hi acaba generant un impacte econòmic de 18.924 euros. Així mateix, el 52% dels visitants consumeixen a establiments de restauració local, on gasten uns 3,65 euros per persona –en l’horari del mercat, que és fins abans de dinar–, amb la qual cosa aquest sector en rep 2.834,70 euros.