Berga vol redefinir el POUM per establir un recàrrec sobre els pisos buits

Berga impulsa consultes per redefinir la normativa urbanística del POUM en l’àmbit del Polígon Industrial i per establir un recàrrec sobre els pisos buits

L’Ajuntament de Berga posarà en marxa dues consultes obertes a la ciutadania sobre ordenances i projectes normatius independents vinculats a les àrees d’Urbanisme i Rendes, respectivament.

 

Les propostes contemplen la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àmbit del Polígon Industrial de La Valldan i l’aplicació d’un recàrrec sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) als pisos que es trobin desocupats de forma permanent. El consistori obrirà un període de consulta pública prèvia per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre aquestes propostes normatives que es preveuen modificar.   

 

Modificació puntual del POUM en l’àmbit del Polígon Industrial 

La proposta consisteix en elaborar un document urbanístic que permeti analitzar amb detall la realitat construïda i la regulació urbanística vigent per resoldre i adaptar les ordenances d’edificació i les qualificacions urbanístiques de la zona al moment actual. L’objectiu és resoldre contradiccions normatives ajustant els paràmetres de l’edificació a la realitat construïda i les característiques del teixit d’activitats econòmiques, així com adaptar la qualificació urbanística dels sòls que ocupa actualment la deixalleria municipal.

 

Els canvis introduïts no comportaran l’augment de l’aprofitament urbanístic existent. L’àrea d’Urbanisme, Obres i Serveis ha impulsat la proposta tenint en compte que l’actual regulació urbanística del Polígon Industrial de La Valldan, inclosa al POUM de Berga aprovat l’any 2005, data dels anys 70 del segle passat quan es va construir el polígon. 

 

Recàrrec sobre l’IBI dels pisos desocupats 

En els darrers anys i, sobretot, arran de la crisi econòmica, molts habitatges han quedat desocupats i en alguns casos, en propietat d’entitats financeres amb l’objectiu de posar-los a la venda i impedint que s’aprofitessin per posar-los a lloguer. Això també ha comportat que l’oferta de pisos de lloguer hagi minvat i que els preus hagin experimentat un increment constant i sostingut en el temps. L’àrea de Rendes ha impulsat la proposta d’establir un recàrrec sobre els immobles d’ús residencial desocupats permanentment per afavorir l’augment d’habitatges de lloguer disponibles al municipi i una major estabilització dels preus, entre d’altres.    

 

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga obrirà un període de consulta pública per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre aquests dos projectes normatius que són independents entre sí. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga podran fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica.

 

En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es poden consultar els documents de síntesi de les propostes, la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert del 21 de setembre al 5 d’octubre de 2020, ambdues dates incloses.

 

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.