Les obres del carrer Roger de Llúria s’acaben amb els treballs d’asfaltat i pintura

Les obres s'executen en el marc del Pla de Barris de Sol i Vista

Obres del carrer Roger de Llúria de Reus.

Les obres de la segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista, la reforma del carrer de Roger de Llúria, finalitzarà pròximament, una vegada acabin els treballs d’asfaltat, pintura de la senyalització horitzontal i d’instal·lació de la senyalització vertical i el mobiliari urbà que s’estan portant a terme actualment. Les obres van començar oficialment el passat mes de juliol.

Els treballs afecten el tram del vial fins al carrer Josep Iglésies i Fort. La remodelació del carrer Roger de Llúria manté el sentit de circulació existent amb dos sentits, al tram des de la carretera d’Alcolea fins al carrer Josep Iglesias Fort; i preveu direcció única sentit a la resta del carrer. La solució projectada amplia les voreres seguint els criteris recollits al Pla de mobilitat urbana de Reus , i dotant-lo d’unes característiques similars als carrers recentment remodelats, amb vorades de granit, paviment de voreres de panot/terratzo i paviment asfàltic. Les seccions s’han dissenyat en base a donar una major comoditat als vianants, i adaptades a persones amb mobilitat reduïda, augmentant l’amplada de les voreres actuals. L’actuació inclou també obres en els sistema de sanejament, enllu menat i jardineria.

El pressupost d’adjudicació de l’obra és de 186.194,80 euros (IVA inclòs), i el contracte es va adjudicar a l’empresa Auxiliar de firmes y carreteras (AFICSA). L’obra s’executa en el marc del Pla de Barris, una vegada el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va anunciar la pròrroga fins a 31 de desembre de 2019 dels projectes beneficiats per la convocatòria de 2009.