L’Ajuntament de Reus projecta la construcció de voreres a l’avinguda de Tarragona

Les noves voreres tindran una amplada de 2 metres, i es construiran amb una vorada prefabricada de formigó i aglomerat asfàltic

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, projecta la construcció de voreres a l’avinguda de Tarragona, entre els accesos a les urbanitzacions de Mas Abelló i de Mas Carpa. La solució plantejada ha de millorar l’accessibilitat per a vianants dels veïns de la urbanització Mas Carpa fins al cap de futbol del Reddis, i d’aquí al centre de la ciutat pels trams ja urbanitzats.

Es construiran voreres noves al llarg d’un traçat, definit actualment per un camí de terra. Les noves voreres tindran una amplada de 2 metres, i es construiran amb una vorada prefabricada de formigó i aglomerat asfàltic.

L’obra té, segons el projecte aprovat, un termini d’execució de 2 mesos i un pressupost de contracta de 44.007,94 euros.

El projecte contribueix a la millora de l’avinguda de Tarragona, i s’afegeix a les millores executades per la regidoria de Via Pública en els darrers anys, amb l’enjardinament de la mitjanera de l’avinguda, en el tram entre la rotonda de l’aeroport i l’entrada al Mas Abelló.

Noves voreres a l’avinguda de Mairià Fortuny
La memòria valorada del projecte de noves voreres s’ha publicat aquest dimecres, 15 de novembre als diaris oficials de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Tarragona. En el mateix anunci també s’informa de l’aprovació de les memòries valorades de l’ampliació de les voreres a les cruïlles de l’avinguda de Marià Fortuny amb els carrers de Ventura Gassol i de l’Alcalde Segimon.

Les obres preveuen la consolidació de les voreres, realitzades provisionalment amb pilones, i es completarà amb la modificació dels semàfors d’aquestes cruïlles. Les obres, es defineixen en dos pojectes: les voreres, amb un termini d’execució de 2 mesos i un pressupost de contracta de 69.959,27 euros; i els semàfors, amb un termini d’1 mes i un pressupost de 10.239,01 euros.

Amb aquestes actuacions es completa la reordenació del trànsit arran de la construcció de la nova rotonda construïda entre l’avinguda de Marià Fortuny i el carrer de Ventura i Gassol.