L’Ajuntament adjudica el projecte de videovigilància del barri Mas Abelló

L'alcalde, Carles Pellicer, afirma que «des del Govern de Reus estem compromesos amb el benestar i la seguretat dels veïns de tots els barris de la ciutat"

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa Telnet Sistemas 2008 SL el contracte de subministrament i instal·lació del sistema de videovigilància a la via pública al barri Mas Abelló. La mesura de seguretat anunciada pretén, alhora, incrementar la sensació de seguretat dels veïns del barri i evitar fets incívics i delictius. El contracte s’ha adjudicat per un import de 43.747,92 euros. L’empresa adjudicatària tindrà un termini de dos mesos per al lliurament del sistema de vigilància, a partir de la data de formalització del contracte.

L’alcalde, Carles Pellicer, afirma que «des del Govern de Reus estem compromesos amb el benestar i la seguretat dels veïns de tots els barris de la ciutat. Per aquest motiu, fem servir totes les eines que tenim a la nostra mà perquè els reusencs se sentin més segurs. Les càmeres a la via pública són una eina més, amb una gran capacitat de dissuadir, i que complementen el servei de proximitat que presta i continuarà prestant la Guàrdia Urbana».

El contracte contempla tant el subministrament del material com la instal·lació i configuració del sistema, d’acord a l’arquitectura proposada i els requisits tècnics, compatible amb el sistema municipal de gestió de càmeres a la via pública.

L’arquitectura del sistema de videovigilància es basa en la ubicació de cinc càmeres IP, amb capacitat de gravació, ubicades en un bàcul d’enllumenat públic de 6 metres d’alçada, o en una nova columna a instal·lar de 8 metres, que estaran ubicades en el carrer de la Mare de Déu de Puigcerver per tal de realitzar la videovigilància dels carrers perpendiculars següents:

• Passatge de la Mare de Déu de les Angustias.
• Passatge de la Mare de Déu de la Paloma.
• Passatge de la Mare de Déu de Guadalupe.
• Passatge de la Mare de Déu de la Cabeza.
• Passatge de la Mare de Déu del Saliente.

La distància màxima que ha de cobrir cada càmera és de 100 metres en línia recta de cada carrer indicat, garantint el perfecte visionat i la identificació fins a aquesta distància en condicions de grans contrasts lumínics o de baixa o nul·la lluminositat. Els licitadors hauran de justificar com es compleix aquest requisit, sigui de dia o de nit, tenint en compte que aquests carrers estan il·luminats per enllumenat públic.

Cada càmera es connectarà mitjançant un equip sense fils a un altre equip de telecomunicacions, que estarà enllaçat, també sense fils, amb la torre de telecomunicacions de la comissaria de la Guàrdia Urbana.

Les càmeres gravaran les imatges de forma local per un període curt; però la gravació i emmagatzematge a llarg termini (durant les 24 hores del dia i fins a un màxim de 30 dies i no es gravarà àudio) així com la seva visualització a la sala de control de Guàrdia Urbana, es realitzarà a través del programari de videovigilància que ja disposa actualment l’Ajuntament de Reus per la gestió de càmeres IP a la via pública.

L’Ajuntament de Reus disposa de l’autorització pertinent de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya, i de la Direcció General de l’Administració de Seguretat del departament d’interior de la Generalitat de Catalunya per a la instal·lació i gestió del sistema de videovigilància a la via pública.