Surt a licitació la millora de les deixalleries de Reus

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació mitjançant procediment obert simplificat de la millora i actualització de les instal·lacions de les deixalleries de ciutadans (Oest i Sud) i de la deixalleria mòbil per afavorir l’afluència d’usuaris, millorar la seguretat i adaptar-se a la normativa vigent. El pressupost base de licitació és de 68.894,44 € IVA inclòs i el termini d’execució s’iniciarà l’endemà de la formalització del contracte i finalitzarà el 31 de desembre de 2021.

La regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient té per objectiu seguir incrementant l’aportació de residus valoritzables a la deixalleria, atès que les dades de recollida selectiva a Reus tenen un elevat potencial de millora. “L’increment dels residus aportats a la deixalleria passa per una aposta clara d’actualització i millora de les instal·lacions”, explica el regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio.

El finançament del contracte prové d’una subvenció atorgada pel Departament de Gestió d’Infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya sobre la implantació, ampliació i/o millora de deixalleries de residus municipals.

La licitació consta de tres lots. D’una banda millores en la imatge, retolació i instal·lacions que incorporen renovació de la retolació externa, dels cartells de les parades de la deixalleria mòbil, dels pictogrames del tipus de residus, etc. D’altra banda el subministrament de caixes i material de suport com ara caixes obertes, adaptació de la deixalleria per a la recepció d’agulles i punxants o l’adequació per a recepció de fibrociment. Finalment, el tercer lot correspon a la informatització i control amb la implementació d’un sistema informatitzat de control d’accés d’usuaris o la instal·lació d’un sistema de vídeo-vigilància, entre altres.