Set empreses opten a fer les obres de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina

L’Ajuntament de Reus ha tancat aquesta setmana el termini de presentació d’ofertes en el procés de licitació del contracte d’obres de dues de les tres fases del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina. Un total de set empreses opten al concurs públic. El contacte surt amb un pressupost de licitació de 2.461.864,77 euros (IVA inclòs), i fa referència a les obres del passeig de la Boca de la Mina i del Parc de les Olors. La tercera fase, que serà objecte d’un nou concurs públic, serà la construcció del Jardí Agrari.

El 50% de l’objecte del contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

El passeig i solucions TIC
El primer lot del contracte que surt a licitació inclou les obres del passeig i la implantació de tecnologies de la informació i la comunicació. Es licita per un import de 1.848.884,83 euros, i un termini d’execució d’1 any. El projecte inclou l’actuació urbanística troncal de condicionament del passeig que mantindrà el caràcter natural de l’espai, en millorarà les condicions de drenatge i il·luminació, i permetrà recuperar elements de valor històric.

Corredor preferent per a vianants. Es delimita l’espai preferent per a vianants i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials amb un paviment de maó tradicional. El maó, amb diferents aplicacions, és recurrent al llarg del passeig: mobiliari urbà, delimitació de zones, plafons amb elements de senyalització, etc.
Avinguda del Comerç. Es reordena l’accés al passeig des de l’avinguda del Comerç per crear una zona d’acollida i benvinguda.
Pla d’arbrat i jardineria. Es preserva el caràcter emblemàtic del passeig arbrat amb plataners. S’ha valorat l’estat dels arbres i es plantegen intervencions específiques i de conjunt per conservar-los. També es millora l’enjardinament lateral.
Plaça. Es crea una plaça com a lloc de referència i de trobada que organitza al seu voltant la relació amb els diferents espais del passeig. Plantejada per acollir diferents usos, amb enllumenat diferenciat, un petit escenari i mobiliari específic.
Les basses. Se’n reforça la presència al llarg del passeig amb baranes que en faciliten l’accés i fan funció de mirador.
L’apartat de tecnologies de la informació i la comunicació comprén diverses actuacions específiques: telegestió i telemesura, enllumenat amb insonorització presencial dels punt de llum, pas de vianants il·luminat, telecontrol els sistemes de reg, sensors de qualitat de l’aire i soroll i dades meteorològiques de l’entorn

El Parc de les Olors
El segon lot surt a licitació per un import de 612.979,94 euros i un termini d’execució de 5 mesos. Es crea una nova zona verda (10.687 m2) amb plantacions d’espècies aromàtiques autòctones. El Parc de les Olors és un espai obert vinculat al barranc del Molí i definit com un espai natural amb recorreguts associats a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada. L’ordenació gira al voltant de tres camins aromàtics connectats entre sí. Cada camí es fa amb dues franges de paviment diferent (ceràmic i sauló), seguint els mateixos criteris que en l’actuació del passeig. Al final de cada camí es col·loca una petita zona d’estada i descans per poder gaudir de les vistes i olors.

Per una millor integració i gestió del conjunt de l’obra de Millora del Passeig i entorn, l’àmbit del parc inclou l’últim tram de l’Av. Saragossa que varia la secció transversal actual, introduint aparcament en bateria.