Reus posa en marxa un nou curs escolar amb 16.689 alumnes a l’etapa obligatòria

Amb relació a les ràtios de l’escola pública, la ràtio de P3 és de 25 i de 22 alumnes en els centres de màxima complexitat

Imatge dels alumnes de l'escola La Vixeta. Foto: Laura V-M

El curs escolar 2019-2020 es posa en marxa aquest dijous, 12 de setembre, i a Reus ho fa amb 16.689 alumnes escolaritzats a l’etapa obligatòria: 10.954 a Infantil i Primària i  5.735 a Secundària.  Les dades ens indiquen que un any més durant l’estiu segueixen augmentant per la matrícula viva, aquest nou curs amb 185 noves  incorporacions.

Com el curs anterior,  la ciutat de Reus compta amb 20 centres d’educació infantil i primària públics, 1 dels quals és institut -escola, 9 centres concertats, 1 centre privat, 8 instituts de secundària, 3 centres d’educació especial (2 de titularitat pública i 1 de privat concertat),  l’Escola Oficial d’Idiomes i 2 escoles de formació d’adults.

Amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’escolarització actuals, el nombre de grups de P3 és de 45 i el de grups de 1r d’ESO és de 47 (tots els centres públics amb 4 línies, llevat el Pi del Burgar que en té 2). Es mantenen els mateixos grups que el curs anterior en aquest nivell.

Amb relació a les ràtios de l’escola pública, la ràtio de P3 és de 25 i de 22 alumnes en els centres de màxima complexitat; a l’escola concertada la ràtio és de 25.  Pel que fa a l’ESO, la ràtio segueix a 30, llevat en els centres de màxima complexitat que és de 27 (Gaudí i Tapiró, i Roseta Mauri, centre de màxima complexitat que tria sortir a 30; com altres centres d’infantil i primària pública de màxima complexitat que també trien sortir a 25 i no a 22).

Recursos per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials

El Centre d’Educació Especial La Font del Lleó, creat el curs 2014-15 i ubicat al barri Gaudí, adjacent a l’escola Ciutat de Reus, pot acollir des del curs passat, alumnes segons la tipologia del diagnòstic, per respondre les necessitats de les comarques del Baix Camp i Priorat. Recordem que les darreres obres d’ampliació, la remodelació de l’accés a ambdues escoles i llur senyalística, han permès que s’hi accedeixi per portes independents.

El Col·legi Públic d’Educació Especial Alba, de la Diputació a Reus, acull alumnes d’entre 3 i 20 anys les necessitats educatives dels quals, per causes molt variades, no troben una resposta a l’escola ordinària.

El Departament d’Educació dota els centres educatius de més suport per atendre l’alumnat de NEE, com és el cas de l’INS Josep Tapiró que compta de fa dos cursos amb un SIEI, Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva.

També, des del curs passat l’escola General Prim disposa d’una aula integral de suport, i l’escola Rubió i Ors d’una aula multisensioral, fruit de la col·laboració del Departament d’Educació, l’Ajuntament de Reus,  l’AMPA del centre i altes iniciatives. La darrera que s’hi ha sumat ha estat l’escola Dr. Alberich i Casas,  amb una nova aula multisensorial, de les poques que hi ha al territori amb aquestes característiques: una sala  destinada a la vintena d’alumnes amb necessitats especials del centre i als d’educació infantil. L’aula ha estat possible a la col·laboració del Departament d’Educació, l’Ajuntament de Reus que ha facilitat el condicionament de l’espai, les famílies de l’escola i  la Fundació Margarita Bocio, nom de la qual porta l’aula multisensorial.