Reus planifica les inversions a la via pública dels propers 4 anys

Els gruix de les obres previstes d’executar el 2020 estan quantificades en una inversió de més de 1,2 milions d’euros

Carles Pellicer, alcalde de Reus; i Hipòlit Monseny, regidor de Desenvolupament Urbà i Via Pública. Foto: Laura V-M

L’Ajuntament de Reus redactarà un document guia per planificar les inversions a la via pública dels propers 4 anys. Aquest dilluns, 25 de novembre s’obrirà el concurs públic per adjudicar la redacció de plans directors vinculats a la via pública, amb la voluntat de concretar l’estratègia d’execució de les inversions del mandat.

Els plans directors indicaran les inversions en reposició i millora sobre els diferents àmbits de la via pública que es faran en cada anualitat, a la vegada que permetran planificar inversions plurianuals.

Els àmbits de treball que es definirà en els plans directors seran els següents:

  • Asfalt
  • Voreres i passos de vianants
  • Mobiliari urbà
  • Elements de jocs
  • Enllumenat en general
  • Jardineria en general
  • Fonts ornamentals i de boca.

El contracte va més enllà de la planificació. Així, l’Ajuntament adjudicarà en el mateix paquet la redacció dels projectes que s’executin el 2020, així com la direcció d’obres d’aquesta anualitat, en aquest cas dels projectes de jardineria i de fonts ornamentals i de boca

Els gruix de les obres previstes d’executar el 2020 estan quantificades en una inversió de més de 1,2 milions d’euros.

La redacció dels plans directors surt a licitació per un import de 150.000 euros, amb un termini d’execució de 4 mesos. El contracte està previst en el Pressupost de l’Ajuntament de 2019.

Tot i l’externalització de la redacció dels plans, el procés d’elaboració dels documents serà supervisat en tot moment per tècnics municipals responsables del manteniment dels diferents elements de la via pública.

Per cada un dels àmbits de treball, el plec de clàusules de la licitació indica premisses i criteris bàsics municipals a tenir en compte a l’hora de la redacció.

Els plans directors han de permetre fer una planificació objectiva de la futura execució de les obres. Així, l’encàrrec que l’Ajuntament farà a l’adjudicatari demana la realització d’un inventari que indiqui una graduació sobre l’estat de la zona o element avaluat.

Així mateix, pel que fa a les propostes d’execució, l’adjudicatari també haurà de determinar amb criteris tècnics les accions a realitzar i classificar-les segons la necessitat d’intervenció immediata.